English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: kế vị

Best translation match:
Vietnamese English
kế vị
* verb
- to succeed the throne ; to take over

Probably related with:
Vietnamese English
kế vị
continue ; heir to ; heir ; in the room of ; next ; stead ; succession ; successor ; the room of ; the throne ;
kế vị
continue ; heir to ; heir ; in the room of ; next ; reigned ; stead ; succession ; successor ; the throne ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: