English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: kể lể

Best translation match:
Vietnamese English
kể lể
- Spin a long yarn, tell in a lengthy way, tell a shaggy-dog story (mỹ)
=Bà cụ kể lễ về công việc của cháu chắt+The old lady spun a long yarn about her descendant's jobs

Probably related with:
Vietnamese English
kể lể
cry now ; gonna talk ; make a scene ; recite ; wave your war ;
kể lể
cry now ; gonna talk ; make a scene ; recite ; wave your war ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: