English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hedged

Probably related with:
English Vietnamese
hedged
rào ;
hedged
rào ;

May be synonymous with:
English English
hedged; weasel-worded
evasively worded in order to avoid an unqualified statement

May related with:
English Vietnamese
hedge
* danh từ
- hàng rào, bờ giậu; (nghĩa bóng) hàng rào ngăn cách
=quickset hedge+ hàng rào cây xanh
=dead hedge+ hàng rào cây khô; hàng rào gỗ
- hàng rào (người hoặc vật)
- sự đánh bao vây (đánh cá ngựa... để yên trí khỏi thua)
!it doesn't grow on every hedge
- cái đó hiếm thấy
* tính từ
- (thuộc) hàng rào; ở hàng rào; gần hàng rào
- vụng trộm, lén lút
=a hedge love-affair+ chuyện yêu đương lén lút
* ngoại động từ
- rào lại (một miếng đất...)
- (nghĩa bóng) bao quanh, bao bọc, bao vây
=to hedge in the enemy's army+ bao vây quân địch
- ngăn cách, rào đón
* nội động từ
- (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm hàng rào; sửa hàng rào, sửa giậu
- tránh không trả lời thẳng, tìm lời thoái thác; tránh không tự thắt buộc mình
- đánh bao vây (đánh cá ngựa... để yên trí khỏi thua)
!to hedge in
- rào lại, bao quanh bằng hàng rào
!to hedge off
- ngăn cách bằng hàng rào
hedging
- (Econ) Lập hàng rào.
+ Một hành động do người mua hoặc người bán thực hiện để tự bảo vệ thu nhập của mình khi có sự tăng giá xảy ra tong tương lai.
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: