English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: beats

Probably related with:
English Vietnamese
beats
bươ ; câu ; còn ; giê ; hơn ; hạ ; hạ được ; không biết ; không hiểu ; không ; làm ; lượm ; lại đánh ; mang nhịp đập ; nhịp ; sẽ đánh bại ; thanh ; thay ; thắng nổi ; thắng sẽ ; thắng ; thắng được ; thằng tẩn ; thể đẩy lùi ; đáng ; đánh bại ; đánh tan quân ; đánh ; đã hơn ; đó táng ; đẩy lùi ; đập chết ; đập một cách ; đập nè ; đập ;
beats
câu ; còn ; giê ; hơn ; hạ ; hạ được ; không biết ; không hiểu ; làm ; lượm ; lại đánh ; mang nhịp đập ; nhịp ; sẽ đánh bại ; thay ; thắng nổi ; thắng sẽ ; thắng ; thắng được ; thằng tẩn ; thể đẩy lùi ; đáng ; đánh bại ; đánh tan quân ; đánh ; đã hơn ; đã đánh họ ; đó táng ; đẩy lùi ; đập chết ; đập một cách ; đập nè ; đập ;

May be synonymous with:
English English
beats; beat generation; beatniks
a United States youth subculture of the 1950s; rejected possessions or regular work or traditional dress; for communal living and psychedelic drugs and anarchism; favored modern forms of jazz (e.g., bebop)

May related with:
English Vietnamese
beating
* danh từ
- sự đánh, sự đập, sự nện
- sự vỗ (cánh)
- sự trừng phạt
- sự thất bại
=to get a good beating+ bị thua nặng
- sự khua (bụi rậm để lùa thúa săn...)
dead-beat
* tính từ
- (thông tục) mệt lử, mệt rã rời
- đứng yên (kim nam châm)
* danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
- kẻ lười biếng, kẻ vô công rồi nghề
- kẻ ăn bám
off-beat
* tính từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhấn vào nhịp
- (âm nhạc) ja
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khác thường, dị thường, kỳ cục
wing-beat
-stroke)
/'wi strouk/
* danh từ
- cái vỗ cánh, cái đập cánh
beat amplitude
- (Tech) biên độ phách
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: