English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: wreckage

Best translation match:
English Vietnamese
wreckage
* danh từ ((cũng) wrack)
- (hàng hải) vật trôi giạt
- vật đổ nát; mảnh vỡ

Probably related with:
English Vietnamese
wreckage
mảnh vụn ; những mảnh vụn ; sự đổ nát ; xác phi cơ ; đổ nát ;
wreckage
mảnh vụn ; những mảnh vụn ; sự đổ nát ; vớ ; vớ được ; đổ nát ;

May related with:
English Vietnamese
wreckage
* danh từ ((cũng) wrack)
- (hàng hải) vật trôi giạt
- vật đổ nát; mảnh vỡ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: