English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: walkabout

Best translation match:
English Vietnamese
walkabout
* danh từ
- thời kỳ đi lang thang trong rừng cây của một thổ dân (ở Uc)
- cuộc vi hành (cuộc đi dạo không chính thức trong đám quần chúng của một nhân vật quan trọng; nhất là một người trong hoàng gia)

Probably related with:
English Vietnamese
walkabout
càng lâu càng tốt ; săn ; đi săn khắp nơi ;
walkabout
càng lâu càng tốt ; săn ; đi săn khắp nơi ;

May related with:
English Vietnamese
walkabout
* danh từ
- thời kỳ đi lang thang trong rừng cây của một thổ dân (ở Uc)
- cuộc vi hành (cuộc đi dạo không chính thức trong đám quần chúng của một nhân vật quan trọng; nhất là một người trong hoàng gia)
walkabout
càng lâu càng tốt ; săn ; đi săn khắp nơi ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: