English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: walk-in

Best translation match:
English Vietnamese
walk-in
* tính từ
- khá to, có thể bước vào (cái tủ ly, tủ quần áo )
- có lối vào riêng (căn hộ)

May be synonymous with:
English English
walk-in; waltz
an assured victory (especially in an election)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: