English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: voltage

Best translation match:
English Vietnamese
voltage
* danh từ
- (điện học) điện áp
=high voltage+ điện áp cao, cao thế

Probably related with:
English Vietnamese
voltage
dòng điện áp ; mức điện áp ; áp ; điện cực ; điện áp ;
voltage
dòng điện áp ; mức điện áp ; áp ; điện cực ; điện áp ;

May be synonymous with:
English English
voltage; electromotive force; emf
the rate at which energy is drawn from a source that produces a flow of electricity in a circuit; expressed in volts
voltage; electric potential; potential; potential difference; potential drop
the difference in electrical charge between two points in a circuit expressed in volts

May related with:
English Vietnamese
voltage
* danh từ
- (điện học) điện áp
=high voltage+ điện áp cao, cao thế
acceleration voltage
- (Tech) điện thế gia tốc
alternating voltage
- (Tech) điện áp biến đổi/xoay chiều
anode voltage
- (Tech) điện áp dương cực
back voltage
- (Tech) điện áp ngược
backward voltage
- (Tech) điện áp ngược
bucking voltage
- (Tech) điện áp bù
bunching voltage
- (Tech) điện áp tụ nhóm
chopped impulse voltage
- (Tech) điện áp xung gián đoạn
conversion voltage gain
- (Tech) tăng ích điện áp hoán đổi
crest voltage
- (Tech) điện áp đỉnh
crossover voltage
- (Tech) điện áp giao chéo
cutoff voltage
- (Tech) điện thế cắt ngang
diode forward voltage
- (Tech) điện áp thuận đèn hai cực
effective voltage
- (Tech) điện áp hữu hiệu
equivalent voltage
- (Tech) điện áp tương đương
excess voltage
- (Tech) điện thế thừa
firing voltage
- (Tech) diện áp bắt đầu phóng điện, điện áp mồi lửa
forward blocking voltage
- (Tech) điện áp đóng thuận
grid bias voltage
- (Tech) điện thế thiên về lưới
grid voltage
- (Tech) điện thế lưới
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: