English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: voiceless

Best translation match:
English Vietnamese
voiceless
* tính từ
- không nói được, không có tiếng, câm
- (ngôn ngữ học) không kêu
=voiceless consonant+ phụ âm không kêu
- (y học) mất tiếng

Probably related with:
English Vietnamese
voiceless
không có tiếng nói ; không tiếng ; thấp cổ bé họng ; áp bức ;
voiceless
không có tiếng nói ; không tiếng ; thấp cổ bé họng ; áp bức ;

May be synonymous with:
English English
voiceless; hard; surd; unvoiced
produced without vibration of the vocal cords
voiceless; disenfranchised; disfranchised; voteless
deprived of the rights of citizenship especially the right to vote
voiceless; breathed
uttered without voice
voiceless; aphonic
being without sound through injury or illness and thus incapable of all but whispered speech

May related with:
English Vietnamese
voicelessness
* danh từ
- sự không nói ra, sự im lặng
- (ngôn ngữ học) tính không kêu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: