English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tiny

Best translation match:
English Vietnamese
tiny
* tính từ
- nhỏ xíu, tí hon, bé tí
=a tiny bit+ một chút, chút xíu

Probably related with:
English Vietnamese
tiny
be ; be ́ nho ; be ́ ; bé bỏng ; bé bỏng đó ; bé nhỏ ; bé tí ; bé tẹo ; bé xíu ; bé ; bơi nhỏ xíu ; bơi nhỏ xíu được không ; bơi nhỏ xíu được ; chút ; chội ; cửa ; hon ; hình ; i ti ́ hon ; li ti ; là nhỏ xíu ; lượng nhỏ ; người nhỏ ; nho nhỏ ; nho ̉ be ; nho ̉ be ́ ; nho ̉ ; nhỏ bé ; nhỏ li ti ; nhỏ lắm ; nhỏ nhắn ; nhỏ nhặt ; nhỏ này ; nhỏ xíu của ; nhỏ xíu này ; nhỏ xíu này được ; nhỏ xíu ; nhỏ ; nhỏ ỏ ; những ; phần nhỏ ; phần rất ; quá bé nhỏ ; quá nhỏ bé ; quá nhỏ ; quần bơi ; rất nhỏ ; rất ít ; sợi ; t nho ̉ ; thu nhỏ ; thật nhỏ ; ti ́ hon ; tí hon ; tí xíu ; tí ; tổ chức này nhỏ bé ; vi ; xíu ; ít ; ít ỏi ; ̀ i ti ́ hon ; ́ be ; ́ be ́ ;
tiny
be ; be ́ nho ; be ́ ; bé nhỏ ; bé tí ; bé tẹo ; bé xíu ; bé ; búp ; bơi nhỏ xíu ; bơi nhỏ xíu được không ; bơi nhỏ xíu được ; chút ; chội ; hon ; hình ảnh ; li ti ; là nhỏ xíu ; lượng nhỏ ; người nhỏ ; nho nhỏ ; nho ̉ be ; nho ̉ be ́ ; nho ̉ ; nhỏ bé ; nhỏ li ti ; nhỏ lắm ; nhỏ nhắn ; nhỏ nhặt ; nhỏ này ; nhỏ xíu của ; nhỏ xíu này ; nhỏ xíu này được ; nhỏ xíu ; nhỏ ; nhỏ ỏ ; những ; phần nhỏ ; phần rất ; quá bé nhỏ ; quá nhỏ bé ; quá nhỏ ; quần bơi ; rất nhỏ ; rất ít ; sợi ; t nho ̉ ; thu nhỏ ; thật nhỏ ; ti ́ hon ; tí hon ; tí xíu ; tí ; tổ chức này nhỏ bé ; vi ; xíu ; ít ; ít ỏi ; ́ be ; ́ be ́ ;

May be synonymous with:
English English
tiny; bantam; diminutive; flyspeck; lilliputian; midget; miniscule; minuscule; petite
very small

May related with:
English Vietnamese
tininess
* danh từ
- tính chất nhỏ bé, tính chất nhỏ xíu
tiny
* tính từ
- nhỏ xíu, tí hon, bé tí
=a tiny bit+ một chút, chút xíu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: