English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: theatre-in-the-round

Best translation match:
English Vietnamese
theatre-in-the-round
- thành ngữ theatre
- theatre-in-the-round
- hình thức diễn kịch với khán giả ngồi chung quanh một sân khấu nằm ở giữa
- thành ngữ theatre
= theatre-in-the-round+hình thức diễn kịch với khán giả ngồi chung quanh một sân khấu nằm ở giữa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: