English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: terrific

Best translation match:
English Vietnamese
terrific
* tính từ
- khủng khiếp, kinh khủng
- (thông tục) hết mức; cực kỳ lớn

Probably related with:
English Vietnamese
terrific
bá cháy ; bảnh quá ; cương ; cực kỳ ; cực lớn nhé ; cực lớn ; gio ; giỏi lắm ; hay lắm ; hay qua ; hay quá ; hay thật ; hay đấy ; hết sảy ; hết sức tuyệt vời ; hết xẩy ; khủng khiếp quá ; khủng khiếp thật ; khủng khiếp ; lớn ; một ; nghe hay nhỉ ; nghiêm trọng ; quá tuyệt vời ; quả ; rất hay ; rất tuyệt vời ; rất tốt ; rất xuất sắc ; rất đông ; thật khủng khiếp ; thật tuyệt vời ; trải ; trận ; tuyệt lắm ; tuyệt quá ; tuyệt với ; tuyệt vời hơn ; tuyệt vời ; tuyệt ; tồi ; xuất sắc lắm ; xuất sắc quá ; xuất sắc ; xuất sắc đấy ; đáng yêu ; ổn ;
terrific
bá cháy ; bảnh quá ; cương ; cực kỳ ; cực lớn nhé ; cực lớn ; gio ; giỏi lắm ; hay lắm ; hay qua ; hay quá ; hay thật ; hay đấy ; hết sảy ; hết sức tuyệt vời ; hết xẩy ; khủng khiếp quá ; khủng khiếp thật ; khủng khiếp ; lớn ; mãnh ; một ; nghe hay nhỉ ; nghiêm trọng ; quá tuyệt vời ; quả ; rất hay ; rất tuyệt vời ; rất tốt ; rất xuất sắc ; rất đông ; thì mãnh ; thật khủng khiếp ; thật tuyệt vời ; trải ; trận ; tuyệt lắm ; tuyệt quá ; tuyệt với ; tuyệt vời hơn ; tuyệt vời ; tuyệt ; tồi ; xuất sắc lắm ; xuất sắc quá ; xuất sắc ; xuất sắc đấy ; đáng yêu ; ổn ;

May be synonymous with:
English English
terrific; fantastic; grand; howling; marvellous; marvelous; rattling; tremendous; wonderful; wondrous
extraordinarily good or great ; used especially as intensifiers
terrific; terrifying
causing extreme terror

May related with:
English Vietnamese
terrific
* tính từ
- khủng khiếp, kinh khủng
- (thông tục) hết mức; cực kỳ lớn
terrifically
* phó từ
- cực kỳ; hết sức; rất
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: