English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: telescopically

Best translation match:
English Vietnamese
telescopically
* phó từ
- làm to ra như kính viễn vọng, kính thiên văn
- có thể nhìn thấy qua kính thiên văn, kính viễn vọng; chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn, kính viễn vọng
- lồng vào nhau, kiểu ống lồng
- thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn; có những đoạn lồng vào nhau

May related with:
English Vietnamese
telescope
* danh từ
- kính thiên văn
* nội động từ
- lồng nhau (như hai ống của kính thiên văn)
=the two tubes telescope+ hai ống lồng vào nhau
* ngoại động từ
- đâm vào nhau, húc lồng vào nhau (xe lửa)
- (thông tục) thâu tóm, thu gọn lại
=he telescopes all his arguments into one sentence+ anh ta thâu tóm tất cả lý lẽ của mình vào một câu
telescopic
* tính từ
- (thuộc) kính thiên văn
- chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
=a telescopic star+ ngôi sao chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
- lồng vào nhau, kiểu ống lồng
=the three telescopic legs of the photographic apparatus+ ba chân kiểu ống lồng nhau của máy chụp ảnh
- (thông tục) thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn
=a telescopic view of the situation+ tóm tắt tình hình
telescopical
* tính từ
- (thuộc) kính thiên văn
- chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
=a telescopic star+ ngôi sao chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
- lồng vào nhau, kiểu ống lồng
=the three telescopic legs of the photographic apparatus+ ba chân kiểu ống lồng nhau của máy chụp ảnh
- (thông tục) thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn
=a telescopic view of the situation+ tóm tắt tình hình
telescopically
* phó từ
- làm to ra như kính viễn vọng, kính thiên văn
- có thể nhìn thấy qua kính thiên văn, kính viễn vọng; chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn, kính viễn vọng
- lồng vào nhau, kiểu ống lồng
- thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn; có những đoạn lồng vào nhau
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: