English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: placebo

Best translation match:
English Vietnamese
placebo
* danh từ, số nhiều placebos /plə'si:bouz/, placeboes /plə'si:bouz/
- (y học) thuốc trấn yên (để làm yên lòng người bệnh hơn là để chữa bệnh)

Probably related with:
English Vietnamese
placebo
của giả dược ; dùng thuốc giả ; giả dược thuốc trấn an ; giả dược ; sử dụng giả nghiệm đối chứng ; thuốc giả ;
placebo
của giả dược ; dùng thuốc giả ; giả dược thuốc trấn an ; giả dược ; thuốc giả ;

May related with:
English Vietnamese
placebo
* danh từ, số nhiều placebos /plə'si:bouz/, placeboes /plə'si:bouz/
- (y học) thuốc trấn yên (để làm yên lòng người bệnh hơn là để chữa bệnh)
placebo
của giả dược ; dùng thuốc giả ; giả dược thuốc trấn an ; giả dược ; sử dụng giả nghiệm đối chứng ; thuốc giả ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: