English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: asap

Best translation match:
English Vietnamese
asap
* (viết tắt)
- càng sớm càng tốt (As soon as possible)

Probably related with:
English Vietnamese
asap
csct ; càng nhanh càng tốt ; càng sớm càng tốt ; cây quỳ ; ngay lập tức ; ngay ; nhanh nhất có thể ;
asap
csct ; càng nhanh càng tốt ; càng sớm càng tốt ; cây quỳ ; ngay lập tức ; ngay ; nhanh nhất có thể ;

May related with:
English Vietnamese
asap
* (viết tắt)
- càng sớm càng tốt (As soon as possible)
asap
csct ; càng nhanh càng tốt ; càng sớm càng tốt ; cây quỳ ; ngay lập tức ; ngay ; nhanh nhất có thể ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: