English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: kangaroo

Best translation match:
English Vietnamese
kangaroo
* danh từ
- (động vật học) con canguru
- (số nhiều) (từ lóng) cổ phần mỏ (ở Tây-Uc); những người buôn cổ phần mỏ (ở Tây-Uc)
- (Kangaroo) (quân sự) xe bọc sắt
!kangaroo closure
- buổi họp tiểu ban (ở quốc hội) để thảo luận số điểm bổ khuyết đã được chủ tịch chọn lựa
!kangaroo court
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phiên toà chiếu lệ; toà án trò hề (bất chấp cả công lý, luật pháp)
* nội động từ
- đi săn canguru
- nhảy những bước dài

Probably related with:
English Vietnamese
kangaroo
con kangaroo ; kangaroo ạ ;
kangaroo
con kangaroo ; kangaroo ạ ;

May related with:
English Vietnamese
kangaroo
* danh từ
- (động vật học) con canguru
- (số nhiều) (từ lóng) cổ phần mỏ (ở Tây-Uc); những người buôn cổ phần mỏ (ở Tây-Uc)
- (Kangaroo) (quân sự) xe bọc sắt
!kangaroo closure
- buổi họp tiểu ban (ở quốc hội) để thảo luận số điểm bổ khuyết đã được chủ tịch chọn lựa
!kangaroo court
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phiên toà chiếu lệ; toà án trò hề (bất chấp cả công lý, luật pháp)
* nội động từ
- đi săn canguru
- nhảy những bước dài
kangaroo
con kangaroo ; kangaroo ạ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: