English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: juice

Best translation match:
English Vietnamese
juice
* danh từ
- nước ép (của quả, thịt, rau)
=the juice of an orange+ nước cam
- dịch
=gastric juice+ dịch vị
- (nghĩa bóng) phần tinh hoa, phần tinh tuý (của cái gì)
- (từ lóng) xăng, dầu; điện
* ngoại động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ép (quả, thịt, rau...) lấy nước
!to juice up
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoạt động lên, làm hăng hái lên, làm phấn khởi lên

Probably related with:
English Vietnamese
juice
bị ; chanh ; dùng nước ; loại nước ; nghe ; những nỗ lực ; những nỗ lực được đặt ; nóng ; nươ ; nước cốt ; nước hoa quả ; nước quả ; nước sinh tố ; nước trái cây ; nước ; nước ép trái cây ; nước ép ; nước đây ; nạp ; rau quả ; rượu ; sạc điện cho ; sạc điện ; tĩnh ; tốc độ ; uống ; ép nước mía ; ép ; ít ;
juice
chanh ; dùng nước ; loại nước ; lửa ; nghe ; những nỗ lực ; những nỗ lực được đặt ; nóng ; nươ ; nước cốt ; nước hoa quả ; nước quả ; nước sinh tố ; nước trái cây ; nước ; nước ép trái cây ; nước ép ; nước đây ; nạp ; rau quả ; rượu ; sạc điện cho ; sạc điện ; tĩnh ; tốc độ ; uống ; ép nước mía ; ép ;

May be synonymous with:
English English
juice; succus
any of several liquids of the body

May related with:
English Vietnamese
grape-juice
* danh từ
- nước nho
juice
* danh từ
- nước ép (của quả, thịt, rau)
=the juice of an orange+ nước cam
- dịch
=gastric juice+ dịch vị
- (nghĩa bóng) phần tinh hoa, phần tinh tuý (của cái gì)
- (từ lóng) xăng, dầu; điện
* ngoại động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ép (quả, thịt, rau...) lấy nước
!to juice up
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoạt động lên, làm hăng hái lên, làm phấn khởi lên
lime-juice
* danh từ
- nước chanh quả
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: