English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: jackpot

Best translation match:
English Vietnamese
jackpot
* danh từ
- (đánh bài) số tiền góp
- (nghĩa bóng) giải xổ số
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) món lời ca nhất (trong việc kinh doanh)
!to hit the jackpot Mỹ, lóng
- (đánh bài) vớ hết số tiền góp
- vớ bở, thành công lớn

Probably related with:
English Vietnamese
jackpot
lớn ; máy đánh bạc ; món bở ; một cái túi ; độc đắc đấy ;
jackpot
lớn ; máy đánh bạc ; món bở ; một cái túi ; độc đắc đấy ;

May be synonymous with:
English English
jackpot; kitty; pot
the cumulative amount involved in a game (such as poker)

May related with:
English Vietnamese
jackpot
* danh từ
- (đánh bài) số tiền góp
- (nghĩa bóng) giải xổ số
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) món lời ca nhất (trong việc kinh doanh)
!to hit the jackpot Mỹ, lóng
- (đánh bài) vớ hết số tiền góp
- vớ bở, thành công lớn
jackpot
lớn ; máy đánh bạc ; món bở ; một cái túi ; độc đắc đấy ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: