English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: injury

Best translation match:
English Vietnamese
injury
* danh từ
- sự làm hại, sự làm tổn hại, sự làm hỏng
- điều hại, điều tổn hại; chỗ hỏng; chỗ bị thương
- (pháp lý) sự xúc phạm, sự vi phạm quyền lợi; sự đối xử bất công

Probably related with:
English Vietnamese
injury
bị chấn thương ; bị thua ; bị thương ; bị tổn thương ; chấn thương ; chấn động ; gây thương tổn ; gây tổn thương ; hư hỏng ; lại chấn thương ; những chấn thương ; nạn ; sự thất bại ; sự tổn thương ; tai nạn ; thương tích ; thương tật do ; thương tật ; thương tổn ; thương vong ; thương ; tổn thương ; tổn ; vết thương bị gây ; vết thương ;
injury
bị chấn thương ; bị thua ; bị thương ; bị tổn thương ; chân thương ; chấn thương ; chấn động ; gây thương tổn ; gây tổn thương ; hư hỏng ; lại chấn thương ; những chấn thương ; nạn ; sự thất bại ; sự tổn thương ; tai nạn ; thương tích ; thương tật do ; thương tật ; thương tổn ; thương vong ; thương ; tổn thương ; tổn ; vết thương bị gây ; vết thương ;

May be synonymous with:
English English
injury; harm; hurt; trauma
any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.
injury; accidental injury
an accident that results in physical damage or hurt
injury; combat injury; wound
a casualty to military personnel resulting from combat

May related with:
English Vietnamese
injurious
* tính từ
- có hại, làm hại
- thoá mạ
injuriousness
* danh từ
- tính chất có hại, khả năng làm hại
- tính chất thoá mạ
injury
* danh từ
- sự làm hại, sự làm tổn hại, sự làm hỏng
- điều hại, điều tổn hại; chỗ hỏng; chỗ bị thương
- (pháp lý) sự xúc phạm, sự vi phạm quyền lợi; sự đối xử bất công
injuriously
- xem injurious
injury time
* danh từ
- thời gian cộng thêm vào cuối trận đấu, nếu trận đấu gián đoạn vì có vận động viên bị thương
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: