English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: have

Best translation match:
English Vietnamese
have
* động từ had
- có
=to have nothing to do+ không có việc gì làm
=June has 30 days+ tháng sáu có 30 ngày
- (+ from) nhận được, biết được
=to have news from somebody+ nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
- ăn; uống; hút
=to have breakfast+ ăn sáng
=to have some tea+ uống một chút trà
=to have a cigarette+ hút một điếu thuốc lá
- hưởng; bị
=to have a good time+ được hưởng một thời gian vui thích
=to have a headache+ bị nhức đầu
=to have one's leg broken+ bị gây chân
- cho phép; muốn (ai làm gì)
=I will not have you say such things+ tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
- biết, hiểu; nhớ
=to have no Greek+ không biết tiếng Hy-lạp
=have in mind that...+ hãy nhớ là...
- (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải
=to have to do one's works+ phải làm công việc của mình
- nói, cho là, chủ trương; tin chắc là
=as Shakespeare has it+ như Sếch-xpia đã nói
=he will have it that...+ anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái
- thắng, thắng thế
=the ayes have it+ phiếu thuận thắng
=I had him there+ tôi đã thắng hắn
- tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
=to have somebody by the throat+ bóp chặt cổ ai
=I have it!+ (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
- sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...)
=to have one's luggage brought in+ bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
- (từ lóng) bịp, lừa bịp
=you were had+ cậu bị bịp rồi
!to have at
- tấn công, công kích
!to have on
- coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...)
=to have a hat on+ có đội mũ
=to have nothing on+ không mặc cái gì, trần truồng
!to have up
- gọi lên, triệu lên, mời lên
- bắt, đưa ra toà
!had better
- (xem) better
!had rather
- (như) had better
!have done!
- ngừng lại!, thôi!
!to have it out
- giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai)
- đi nhổ răng
!to have nothing on someone
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai
- không có chứng cớ gì để buộc tội ai
!he has had it
- (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi
- thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi
- thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu
* danh từ
- the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo
- (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

Probably related with:
English Vietnamese
have
anh bận ; anh pha ; anh pha ̉ i ; anh pha ̉ ; anh quan ; anh sẽ ; anh sợ ; anh ; anh đc ; anh đã ; ba ; ba ̣ ; ban ; bao giờ ; bao ; bi ; bi ̣ ; biến ; biết có một ; biết có ; biết phép ; biết về ; biết ; biết điều ; biết được ; buô ; buô ̣ ; buộc phải ; buộc tao ; buộc ; bày ; báo ; bă ; bă ́ t ; bă ́ ; bạch ; bại ; bạn còn phải làm ; bạn có được ; bạn hãy ; bạn từng ; bạn ; bảo có ; bảo ; bận ; bắn ; bắt buộc ; bắt ; bắt được ; bệnh ; bị co ; bị dính ; bị như ; bị những ; bị ; bịnhiễm ; bọn ; bỏ ; bố ; bộ ; bữa ; c £ ; che ; chia ; chiếm ; chiếm được ; cho các ; cho là ảnh cũng nghĩ vậy không ; cho phép ; cho ; chu ; chu ́ ; chung ; chuyển ; chuyện đã ; chuẩn bị ; chuẩn ; chuột này được ; chào ; chì có ; chó ; chú ; chúc anh có ; chúc anh ; chúc con ; chúc các bạn ; chúc các ; chúc cô ; chúc cậu ; chúc em có ; chúc em ; chúc ; chúc ông có ; chúng ta phải ; chúng ta ; chúng tôi ; chúng ; chút ; chüa ; chă ; chă ̉ ng ; chă ̉ ; chơi ; chưa bao giờ ; chưa từng ; chưa ; chả ; chắc chắn ; chắc phải có ; chắc ; chắc đã ; chắn ; chẳng còn ; chẳng hạn ; chẳng lẽ ; chẳng từng ; chẳng ; chặt ; chỉ biết ; chỉ còn ; chỉ có thể ; chỉ có ; chỉ cần ; chỉ ; chịu ; chọn ; chờ ; chụp ; chứa ; chứng ; co có ; co ; co ̀ n co ; co ̀ n co ́ ; co ̀ n ; co ̀ ; co ́ i ; co ́ i ́ ; co ́ như ̃ ng ; co ́ như ̃ ; co ́ ; coi ; con ; con đang ; con đã ; cu ; cu ̃ ng ; cu ̃ ; cuộc ; cài ; càng có ; càng ; các cậu có ; các người ; các ; cách ; cái ; câ ; câ ̀ ; câ ̣ ; còn co ; còn có ; còn có được ; còn cần ; còn giữ ; còn không ; còn lại của ; còn lại ; còn nhiều ; còn phải ; còn ; còn đã ; còn được ; có anh ; có bao giờ ; có bao ; có biết ; có bắn ; có bắt ; có bị ; có bỏ ; có bộ ; có chuyện ; có chân ; có con ; có các ; có có ; có cả ; có cần phải ; có cần ; có dùng ; có em nào có ; có giữ ; có gì ; có gì đây ; có gặp ; có hỏi ; có không ; có là ; có làm ; có làm đủ rồi ; có lại ; có lấy ; có lẽ bạn đã ; có lẽ ; có mang ; có một ; có mời ; có nghĩ ; có ngày hôm nay ; có người ; có nhiều ; có nhà ; có những ; có nó ; có phải là ; có phải ; có quên ; có quên đi ; có rất ; có sẽ phải ra ; có sự ; có thì ; có thế ; có thể có ; có thể cầm ; có thể nói ra ; có thể sẽ phải ; có thể thấy ; có thể ; có tới ; có vi phạm gì về vệ sinh ; có võ công ; có võ ; có vị ; có ; có đang ; có đi ; có đã có ; có đã ; có đó ; có được chúng ; có được cái ; có được ; có đấy ; có đến ; có đủ ; có ảnh ; có ấy ; có ở ; cô cứ ; cô sẽ ; cô tìm ; cô ; cô ấy đã nói cho ; công đã ; cùng ; cũng bị ; cũng chẳng ; cũng có ; cũng cần ; cũng không ; cũng làm ; cũng lại ; cũng muốn ; cũng như ; cũng nhờ ; cũng phải ; cũng sẽ có ; cũng sẽ ; cũng thấy ; cũng thế ; cũng từng ; cũng ; cũng ăn ; cũng đang ; cũng đã có ; cũng đã ; cũng được ; cũng đặt ; cũng đủ ; cơ mà ; cưới ; cười chúc ; cạn ; cả thể ; cả ; cảm thấy ; cảm ; cấy ; cầm ; cần có ; cần phải có ; cần phải ; cần ta ; cần thiết ; cần tới ; cần ; cần đưa ; cẩn ; cậu sẽ cần có ; cậu ; cắt ; cố ; cứ bị ; cứ dính ; cứ lấy ; cứ phải ; cứ ; cử ; d ; dc ; di ; du ; dành cho ; dành ; dành để ; dám ; dã ; dính ; dù ; dùng ; dư ; dọn ; dự ; dựng ; em co ; em co ́ ; em có ; em có được ; em muốn biết ; em muốn ; em ; em đã có ; em đã ; gan ; gia ; giao ; giu ; giu ́ ; giành ; giàu ; giúp rồi ; giúp ; giý ; giơ ; giơ ̀ ; giư ; giư ̃ ; giải ; giấu ; giậm chân ; giờ có ; giờ xuất ; giờ ; giờ đang ; giờ đã có ; giữ lấy ; giữ ; giữ được ; grandpa ; gây ra cho ; gây ra ; gây ; gì ; gì đang ; gì đã ; gần đây ; gặp cô ; gặp phải ; gặp ; gặt ; gọi ; gồm ; gửi ; hai ; hay là ; hay ; hiểu ; hiện có ; hiện ; hoàn ; hoạch ; hoạt ; hoặc bảo ; hoặc có ; hy ; hàng ; hành ; há ; hãy có ; hãy dùng ; hãy giữ ; hãy làm ; hãy nhận ; hãy nhờ ; hãy thưởng ; hãy uống ; hãy vui ; hãy xem ; hãy ; hãy đem ; hãy để ; hình ; hôm nay ; hút ; hơn ; hư ; hưởng ; hạ ; hằng ; hẳn ; hẹn ; hết ; hề ; họ ; học ; học được ; hỏi ; hồ ; hứa ; hữu ; i co ; i co ́ ; i có ; indy ; khi có ; khi ; khi được ; khiến bọn ; khác đã ; khám được ; khó ; không bao ; không biết ; không co ; không co ́ ; không câ ; không còn ; không có ; không có được ; không cần phải ; không cần ; không hiểu ; không hề ; không lấy ; không lẽ ; không muốn ; không nhận ; không nên ; không phải ; không thể có ; không thể ; không ; không ăn ; không đi ; khăn ; khủng ; kiếm ; kiếm được ; kiểm ; ko còn ; ko ; kêu người ; kêu ; kết ; kịp ; kỳ ; la ; la ̀ co ; lau ; le ; liệu ; lo ; loài ; luôn có ; luôn gặp ; luôn là ; luôn nói ; luôn ; ly ; là bạn cậu ; là các ; là có ; là người ; là những ; là sẽ ; là ta ; là tôi ; là vẫn còn ; là ; là đã ; là để ; làm cho ; làm cốc ; làm gì ; làm ra ; làm sao ; làm thế ; làm việc ; làm với ; làm ; làm điều ; làm điều đó ; làm được việc ; làm được việc đó ; làm được ; lành ; lái ; lâ ; lâ ́ y ; lãnh thẹo ; lãnh ; lên ; lúc ; lúc đó ; lưu ; lại bị ; lại cho ; lại chứa ; lại co ; lại co ́ ; lại có ; lại không có ; lại làm ; lại mời ; lại phạm ; lại phải ; lại thấy ; lại ; lại đang ; lại đã ; lại được có ; lại được ; lấy cho ; lấy luôn ; lấy làm ; lấy lại ; lấy ; lấy được ; lần ; lập ; lẽ ; lố ; lời ; lựa ; m ; mang lại ; mang theo ; mang ; may ; mua ; muô ; muô ́ n ; muốn chiếm ; muốn có em ; muốn có ; muốn gửi ; muốn làm ; muốn lái ; muốn nói ; muốn thấy ; muốn truyền ; muốn tìm ; muốn uống ; muốn ; muốn ăn ; mà có ; mà cũng ; mà vẫn ; mà ; mà đã ; mà được ; mày ; mình ; món ; mơ ; mơ ̀ ; mường ; mượn ; mất ; mấy ; mắc một ; mắc phải ; mắc ; mặc ; mọc ; một ; một đề ; mới bị ; mới có ; mới cần ; mới tìm ; mới vừa ; mới ; mời cậu uống ; mời ; mở ; n co ; n co ́ ; n câ ; n câ ̀ ; n nay ; n ; n đang ; nay ; ng ta pha ; ng ta pha ̉ i ; ng ta pha ̉ ; ng ta ; ng tôi ; ng ; ng đa ; ng đa ̃ ; nghe bao ; nghe rồi ; nghe thấy cũng có ; nghe ; nghi ; nghiệp ; nghĩ là ; nghĩ ; nghỉ ; ngó ; ngươ ; ngươ ̀ ; ngươi có ; ngươi làm ; ngươi ; người bị ; người không ; người liên ; người làm ; người lại có ; người phải ; người sẽ ; người ta ; người từng ; người ; ngắm ; ngồi ; ngủ ; nh pha ; nh ; nh đa ; nhiêu ; nhiều ; nhiễm ; nhâ ; nhâ ́ ; nhân ; nhìn ; như tôi ; như ; nhưng ; nhất thiết ; nhất ; nhất định ; nhầm ; nhận ra ; nhận thấy ; nhận ; nhận được ; nhắm ; nhốt ; nhồi ; nhớ ; nhờ ; những người ; những ; nuôi ; nào có ; nào có được ; nào cũng có ; nào cũng ; nào không ; nào tiêu ; nào ; nào đã ; này anh bận ; này bị ; này có ; này có được ; này kiếm ; này nhận ; này phải ; này sẽ ; này ; này đi và mang ; này đã ; nên biết ; nên có ; nên mang lại ; nên ; nó ; nói con ; nói thế ; nói về việc ; nói về ; nói ; nắm bắt ; nắm ; nắm được thế ; nắm được ; nếm ; ostreicher ; ph ; pha ; pha ̉ i co ; pha ̉ i co ́ ; pha ̉ i ; pha ̉ ; pha ̣ ; phang ; phi ; phu ; phá ; phát ; phãi ; phäi ; phép có ; phép dùng ; phép ; phạm tội ; phải cho ; phải có ; phải cần ; phải dùng ; phải gặp ; phải không có ; phải không ; phải là ; phải làm ; phải lấy ; phải mang ; phải mời ; phải nhận được ; phải tạo ; phải uống ; phải ; phải đi ; phải đã ; phản ; phỉa ; pải ; qua cho ; qua là đã ; qua ; quan ; quên ; quả ; quậy ; r ; ra có ; ra lệnh ; ra ; ra đã ; ron ; rượt ; rảnh ; rất là ; rất ; rất đẹp ; rằng ; rồi anh phải đi ; rồi giúp ; rồi ; rồi đành ; sao ; se ; se ̃ cho ; sinh sống ; sinh ; sinh được ; suy ; sưởi ; sản ; sắp có ; sắp ; sẵn ; sẽ bắt ; sẽ cho cậu ; sẽ còn ; sẽ có ; sẽ có được ; sẽ cần ; sẽ dành ; sẽ gặp ; sẽ không ; sẽ luôn có ; sẽ luôn ; sẽ làm ; sẽ lấy ; sẽ mang ; sẽ nhảy ; sẽ nhận ra ; sẽ nhận ; sẽ nói ; sẽ phải ra ; sẽ phải ; sẽ ; sẽ đưa ; sẽ được ; sẽ để ; số ; sống ; sốt ; sở hữu ; sở ; sử ; sửa nó ; sửa ; sự cần ; sự ; t pha ; t vô ; ta bắt ; ta cho ; ta còn ; ta có ; ta cũng ; ta cần ; ta cứ ; ta há ; ta nên ; ta phải ; ta sẽ ; ta yêu ; ta ; ta đang ; ta đã có được ; ta đã ; ta đưa ; ta đều ; ta ́ ; tai ; tao ; tay ; thanh ; thay ; thay đổi ; theo sát ; theo ; thiết ; thiệt tình ; thoả ; thu ; thu được ; thua ; thuê ; thæm m ; thæm ; thêm ; thì biết ; thì có ; thì có được ; thì cũng ; thì cần ; thì hãy ; thì mới có ; thì phải ; thì ta ; thì thật ; thì từng thử qua ; thì ; thích ; thôi ; thúc ; thưa ; thương ; thường ; thưởng thức ; thưởng ; thượng ; thảo ; thấy có ; thấy cũng ; thấy rồi ; thấy ; thấy được ; thật ; thật ưh ; thắng ; thế có ; thế này ; thế nên ; thế ; thể còn ; thể có ; thể hiện ; thể mượn ; thể ; thứ đã ; thứ đã đi ; thức ; thừa ; thử ; thực ; tin ; tiêu ; tiến ; tiếp ; tr ; trong ; truy ; tráng ; trí ; trò ; trăn ; trước mình ; trước ; trước đó chúng ; trước đó ; trả ; trải ; trị ; trồng ; trữ ; tài ; tìm thấy ; tìm ; tìm được ; tình ; tích ; tính rồi ; tính ; tóm ; tóm được ; tôi bị ; tôi co ; tôi có ; tôi không ; tôi làm ; tôi muô ; tôi muốn ; tôi nên ; tôi phải ; tôi sẽ có ; tôi sẽ lấy của ; tôi sẽ lấy ; tôi sẽ ; tôi vừa ; tôi ; tôi đã ; tôi được ; tùy ; tăng ; tưởng ; tại ; tạo ; tận ; tắt ; tặng ; tỉ ; tỏ ; tổ ; tới nay ; tới ; tờ ; từ ; từng có ; từng gặp ; từng làm ; từng ; từng đến ; tự ; uô ; uô ́ ng ; uô ́ ; uống ; vui ; và mang ; và vẫn ; và ; vài ; vào ; vâ ; vô ; vư ; vượt ; vấn ; vẫn chưa ; vẫn còn ; vẫn có ; vẫn giữ ; vẫn làm ; vẫn thấy ; vẫn ; vậy có ; vậy ; vậy đã ; vị ; vị đã ; vị được ; với anh ; với ; vợ ; vứa ; vừa có ; vừa phải ; vừa ; vừa được ; xanh ; xem ; xin chu ; xin hãy ; xin lại ; xin mời ; xin ; xin được ; xuất hiện ; xuất ; xuống ; xài ; xách ; xây ; xếp cho ; xếp ; y đa ̃ ; yêu ; £ ; ¥ ; à ; âu ; çã ; ít ; ô ; ông ra ; ông ; ông đã ; ý ; ăn ; ăn ý ; ăn được ; ăn đủ ; ăn ở có ; đa ; đa ̀ ; đa ́ ; đa ̃ co ; đa ̃ co ́ ; đa ̃ pha ́ i ; đa ̃ pha ́ ; đa ̃ ; đang bao ; đang bắt ; đang bị ; đang chịu ; đang co ; đang có ; đang cầm ; đang giử ; đang giữ ; đang gặp phải ; đang gặp ; đang mang ; đang mơ ; đang mắc phải ; đang mắc ; đang nắm ; đang pha ; đang phải ; đang sống ; đang sở hữu ; đang ; đang đi ; đang ở ; đau ; đem ; đeo ; đi cắt ; đi của ; đi kiểm ; đi uống ; đi và mang ; đi ; điên ; điều ; đu ; đu ́ ; đành ; đáng ; đánh ; đâu có ; đâu ; đây giữ ; đây ; đây đã có ; đây đã ; đây để ; đã bao giờ ; đã bao ; đã biết ; đã bắt ; đã bắt được ; đã bị ; đã chiếm ; đã cho thấy ; đã cho ; đã chỉ ; đã co ; đã có làm ; đã có lại ; đã có một ; đã có những ; đã có trong ; đã có ; đã có được ; đã dùng ; đã giúp ; đã giữ ; đã học ; đã hỏi ; đã không ; đã làm cho ; đã làm chúng ; đã làm ; đã làm được ; đã lấy ; đã như ; đã nhận ; đã nhận được ; đã phải ; đã phải đi ; đã quên ; đã thường ; đã thấy ; đã trả ; đã tỉnh ; đã từng ; đã ; đã ăn ; đã đang ; đã đi ; đã được ; đã đặt ; đã đến ; đã để ; đã ở ; đãi ; đãng ; đãy lời ; đê ; đê ̀ ; đê ́ ; đê ̉ ; đó có ; đó cũng có ; đó sẽ ; đó đã có ; đó đã ; đó đều có ; đón ; đóng ; đúng ; đưa ra ; đưa ; được cho ; được chưa ; được có ; được cũng có ; được không ; được lâu ; được lấy ; được mà ; được mọi ; được mời ; được ngủ ; được nhận ; được quấy ; được ; được đặt ; đả ; đấy ; đập ; đặt chân ; đặt ra ; đặt ; đếm ; đến ; đến đây ; đề ; đều còn ; đều có thể ; đều có ; đều gặp ; đều hứa ; đều nên ; đều ; đều đã ; để cho ; để có ; để lại ; để trả ; để tôi ; để ; định làm ; định ; đối ; đồng hồ ; đồng ; đội ; động ; đủ sao ; đủ ; ư ; ưh ; ước ; ̀ biết ; ̀ co ; ̀ co ́ ; ̀ câ ; ̀ câ ̣ ; ̀ i co ; ̀ i co ́ ; ̀ m ; ̀ mang ; ̀ n ; ̀ ng ; ̀ ng đa ̃ ; ̀ nh pha ; ̀ nh ; ̀ nh đa ; ̀ qua ; ̀ thu ; ̀ y đa ̃ ; ̀ ; ̀ đê ; ̀ đê ̉ ; ́ c ; ́ co ; ́ co ́ ; ́ i co ; ́ i co ́ ; ́ muô ; ́ n đa ̃ co ́ ; ́ ng ta pha ; ́ ng ta pha ̉ i ; ́ ng ta pha ̉ ; ́ ng ta ; ́ ng tôi ; ́ ng ; ́ ng đa ; ́ pha ; ́ pha ̣ ; ́ t pha ; ́ y ; ́ ; ́ đa ; ́ đa ̃ ; ̃ ba ; ̃ ba ̉ ; ̃ bi ; ̃ cho ; ̃ chu ́ ng ta ; ̃ co ; ̃ co ́ ; ̃ không ; ̃ mơ ; ̃ mơ ̀ ; ̃ ng ; ̃ ; ̃ ăn ; ̃ đa ̃ ; ̉ cho ; ̉ co ; ̉ co ̀ n ; ̉ co ́ như ̃ ng ; ̉ co ́ ; ̉ giu ; ̉ i co ; ̉ ; ̉ đa ; ̣ co ; ̣ co ́ ; ̣ n co ; ̣ n co ́ ; ̣ n câ ; ̣ n câ ̀ ; ̣ n ; ̣ n đang ; ̣ ng ; ̣ se ; ̣ ; ̣ đa ; ̣ đa ̃ co ; ̣ đa ̃ co ́ ; ̣ đa ̃ ; ̣ đang ; ạ ; ấy có ; ấy luôn nói ; ấy sẽ ; ấy đã ; ở ; ở đây giữ ; 好好打球吧 ;
have
aeon ; anh bận ; anh có ; anh cũng vậy ; anh quan ; anh sẽ ; anh sợ ; anh ; anh đc ; anh đã ; annabelle ; ba ̀ ; ban ; bao giờ ; bao ; bi ; bi ̣ ; biến ; biết có một ; biết có ; biết làm ; biết phép ; biết về ; biết ; biết điều ; biết được ; buô ; buô ̣ ; buộc phải ; buộc tao ; buộc ; bày ; báng ; báo ; bă ; bă ́ t ; bă ́ ; bạch ; bại ; bạn còn phải làm ; bạn có được ; bạn hãy ; bạn từng ; bạn ; bảo có ; bảo ; bận ; bắn ; bắt buộc ; bắt ; bắt được ; bệnh ; bị co ; bị dính ; bị làm ; bị như ; bị những ; bị ; bịnhiễm ; bọn ; bỏ ; bố ; bộ ; bữa ; c đa ̃ ; che ; chia ; chiếm ; chiếm được ; cho các ; cho phép ; cho ; chu ; chu ́ ng ta ; chu ́ ng ; chu ́ ; chu ̣ ; chung ; chuyển ; chuyện đã ; chuẩn bị ; chuẩn ; chuột này được ; chó ; chú ; chúc anh có ; chúc anh ; chúc con ; chúc các bạn ; chúc các ; chúc cô ; chúc cậu ; chúc em có ; chúc em ; chúc ; chúc ông có ; chúng ta phải ; chúng ta ; chúng tôi ; chúng ; chút ; chüa ; chă ; chă ̉ ng ; chă ̉ ; chơi ; chưa bao giờ ; chưa bao ; chưa từng ; chưa ; chả ; chắc chắn ; chắc phải có ; chắc ; chắc đã ; chẳng còn ; chẳng hạn ; chẳng lẽ ; chẳng từng ; chẳng ; chặt ; chế ; chỉ biết ; chỉ còn ; chỉ có thể ; chỉ có ; chỉ cần ; chỉ ; chịu ; chọn ; chờ ; chụp ; chứ ; chứa ; chứng ; co có ; co ; co ̀ n ; co ̀ ; co ́ câ ; co ́ câ ̀ ; co ́ i ; co ́ i ́ ; co ́ như ̃ ng ; co ́ như ̃ ; co ́ ; coi ; con ; con đang ; con đã ; connie ; cu ; cu ̀ ng ; cu ̀ ; cu ̃ ng ; cu ̃ ; cuộc ; cài ; càng có ; càng ; các cậu có ; các người ; các ; cách ; cái ; câ ; câ ̀ ; câ ́ ; câ ̣ ; còn co ; còn có ; còn có được ; còn cần ; còn giữ ; còn lại ; còn nhiều ; còn phải ; còn ; còn đã ; còn được ; có anh ; có bao giờ ; có bao ; có biết ; có bắn ; có bắt ; có bị ; có bỏ ; có bộ ; có chuyện ; có chân ; có con ; có các ; có có ; có cả ; có cần phải ; có cần ; có dùng ; có em nào có ; có giữ ; có gì ; có gì đây ; có gặp ; có hỏi ; có không ; có là ; có làm ; có làm đủ rồi ; có lại ; có lấy ; có lẽ bạn đã ; có lẽ ; có mang ; có một ; có nghĩ ; có ngày hôm nay ; có người ; có nhiều ; có nhà ; có những ; có nó ; có phải là ; có phải ; có quên ; có quên đi ; có rất ; có sẽ phải ra ; có sự ; có thì ; có thế ; có thể có ; có thể cầm ; có thể nói ra ; có thể sẽ phải ; có thể thấy ; có thể ; có tới ; có võ công ; có võ ; có vị ; có ; có đang ; có đi ; có đã có ; có đã ; có đó ; có được chúng ; có được cái ; có được ; có đấy ; có đến ; có đủ ; có ảnh ; có ấy ; có ở ; cô cứ ; cô sẽ ; cô tìm ; cô ; cô ấy đã nói cho ; công ; công đã ; cùng ; cũng bị ; cũng chẳng ; cũng có ; cũng cần ; cũng không ; cũng làm ; cũng lại có ; cũng muốn ; cũng như ; cũng nhờ ; cũng phải ; cũng sẽ có ; cũng sẽ ; cũng thấy ; cũng thế ; cũng từng ; cũng vậy ; cũng ; cũng đang ; cũng đã có ; cũng đã ; cũng được ; cũng đặt ; cũng đủ ; cơ mà ; cưới ; cười chúc ; cạn ; cả ; cảm thấy ; cảm ; cấp ; cấy ; cầm ; cần có ; cần phải có ; cần phải ; cần ta ; cần thiết ; cần tới ; cần ; cần đưa ; cần được ; cẩn ; cận ; cậu sẽ cần có ; cậu ; cắt ; cố ; cốc ; của anh ; của tôi ; cứ bị ; cứ dính ; cứ lấy ; cứ phải ; cứ ; cử ; d ; dc ; di ; do ; dành cho ; dành ; dành để ; dám ; dã ; dính ; dù ; dùng ; dư ; dạo ; dọn ; dồn ; dự ; dựng ; em có ; em có được ; em muốn biết ; em muốn ; em ; em đã có ; em đã ; enceladus ; gia ; giam ; giao ; giu ; giu ́ ; giành ; giàu ; giúp rồi ; giúp ; giý ; giơ ; giơ ̀ ; giư ; giư ̃ ; giải ; giấu ; giậm chân ; giờ có ; giờ ; giờ đang ; giờ đã có ; giữ lấy ; giữ ; giữ được ; grandpa ; gây ra ; gây ; gì ; gì đang ; gì đã ; gần ; gần đây ; gặp cô ; gặp phải ; gặp ; gặt ; gọi là ; gọi ; gồm ; gửi ; hai ; hay ; hiểu ; hiện có ; hiện ; hoàn ; hoành ; hoạch ; hoạt ; hoặc bảo ; hoặc có ; huynh ; hy ; hàng ; hành ; há ; hãy có ; hãy dùng ; hãy giữ ; hãy làm ; hãy nhận ; hãy nhờ ; hãy thưởng ; hãy uống ; hãy vui ; hãy xem ; hãy ; hãy đem ; hãy để ; hình ; hôm nay ; hút ; hút được ; hơn ; hư ; hư ́ ; hưởng ; hạ ; hằng ; hẳn ; hẹn ; hết ; hề ; họ ; học ; học được ; hỏi ; hồ ; hổ ; hứa ; hữu ; i co ; i co ́ ; i pha ; indy ; khi có ; khi ; khi đấy ; khiến bọn ; khác đã ; khám được ; khó ; không bao ; không biết ; không co ; không co ́ ; không câ ; không còn ; không có ; không có được ; không cần phải ; không cần ; không hiểu ; không hề ; không lấy ; không lẽ ; không muốn ; không nhận ; không nên ; không phải ; không thể có ; không thể ; không ; không ăn ; không đi ; khăn ; khủng ; kiếm ; kiếm được ; kiểm ; ko còn ; ko ; kêu người ; kêu ; kết ; kịp ; kỳ ; la ; lau ; liên ; liệu ; lo ; loài ; luôn có ; luôn gặp ; luôn là ; luôn nói ; luôn ; ly ; là bạn cậu ; là các ; là có ; là người ; là những ; là sẽ ; là ta ; là tôi ; là ; là đã ; là để ; làm cho ; làm các ; làm cốc ; làm ra ; làm sao ; làm ta ; làm thế ; làm việc ; làm với ; làm ; làm điều ; làm điều đó ; làm được việc ; làm được việc đó ; làm được ; lành ; lái ; lâ ́ y ; lâu ; lãnh thẹo ; lãnh ; lên ; lúc ; lúc đó ; lưu ; lại bị ; lại cho ; lại chứa ; lại co ; lại co ́ ; lại có ; lại không có ; lại làm ; lại mời ; lại phạm ; lại phải ; lại thấy ; lại ; lại đang ; lại đã ; lại được có ; lại được ; lấy cho ; lấy luôn ; lấy làm ; lấy lại ; lấy ; lấy được ; lần ; lập ; lẽ ; lố ; lời ; lựa ; mang lại ; mang theo ; mang ; mang đi ; may ; mua ; muô ; muô ́ n ; muô ́ ; muốn chiếm ; muốn có em ; muốn có ; muốn gửi ; muốn làm ; muốn lái ; muốn nói ; muốn thấy ; muốn truyền ; muốn tìm ; muốn uống ; muốn ; muốn ăn ; mà có ; mà cũng ; mà vẫn ; mà ; mà đã ; mà được ; mày ; mình ; món ; mø ; mơ ; mơ ̀ ; mường ; mượn ; mất ; mấy ; mắc một ; mắc phải ; mắc ; mặc ; mọc ; một ; một đề ; mới bị ; mới có ; mới cần ; mới tìm ; mới vừa ; mới ; mời cậu uống ; mời ; mở ; n bi ; n bi ̣ ; n co ; n co ́ ; n câ ; n câ ̣ ; n nay ; n ; n ° i ; n ° ; n đang ; nay ; ng d ; ng không ; ng mơ ; ng mơ ́ i ; ng mơ ́ ; ng ta ; ng tôi ; ng ; ng ° ; ng đa ; ng đa ̃ ; nghe bao ; nghe rồi ; nghe thấy cũng có ; nghe ; nghi ; nghĩ là ; nghĩ ; nghỉ ; ngó ; ngô ; ngăn ; ngươ ̀ ; ngươi có ; ngươi làm ; ngươi ; người bị ; người không ; người liên ; người làm ; người lại có ; người phải ; người sẽ ; người ta ; người ta đã ; người từng ; người ; ngắm ; ngồi ; ngờ ; ngủ ; nh pha ; nh ; nh đa ; nhiêu ; nhiều người ; nhiều ; nhiễm ; nhâ ; nhâ ́ ; nhân ; nhé ; nhìn ; như thế ; như tôi ; nhưng ; nhường ; nhất thiết ; nhất ; nhận ra ; nhận thấy ; nhận việc ; nhận ; nhận được ; nhắm ; nhốt ; nhồi ; nhớ ; nhờ ; những người ; những ; nuôi ; nào có ; nào có được ; nào cũng có ; nào cũng ; nào không ; nào tiêu ; nào ; nào đã ; này anh bận ; này bị ; này có ; này có được ; này kiếm ; này nhận ; này phải ; này sẽ ; này ; này đi và mang ; này đã ; nên biết ; nên có ; nên mang lại ; nên ; nó ; nói con ; nói thế ; nói về việc ; nói về ; nói ; núm ; nạn ; nắm bắt ; nắm ; nắm được thế ; nắm được ; nếm ; ph ; pha ; pha ́ ; pha ̉ i ; pha ̉ ; pha ̣ ; phang ; phi ; phiê ̀ n ; phá ; phát ; phãi ; phäi ; phép có ; phép dùng ; phép ; phạm tội ; phạm ; phải cho ; phải có ; phải cần ; phải dùng ; phải gặp ; phải không có ; phải là ; phải làm ; phải lấy ; phải mang ; phải muốn ; phải mời ; phải nhận được ; phải tạo ; phải uống ; phải ; phải đi ; phải đã ; phản ; phỉa ; piano ; pải ; qua là đã ; quan ; quen ; quyết ; quên ; quả ; quậy ; r ; ra có ; ra d ; ra lệnh ; ra ; ra đã ; ron ; rosemeyer ; rượt ; rảnh ; rất là ; rất ; rằng ; rồi anh phải đi ; rồi giúp ; rồi ; rồi đành ; sao ; se ; se ̃ cho ; sinh ra ; sinh sống ; sinh ; sinh được ; soạn ; suy ; suýt ; sưởi ; sản ; sắp có ; sắp ; sẵn ; sẽ bắt ; sẽ cho cậu ; sẽ còn ; sẽ có ; sẽ có được ; sẽ cần ; sẽ dành ; sẽ gặp ; sẽ không ; sẽ luôn có ; sẽ luôn ; sẽ là ; sẽ làm ; sẽ lấy ; sẽ mang ; sẽ nhảy ; sẽ nhận ra ; sẽ nhận ; sẽ nói ; sẽ phải ra ; sẽ phải ; sẽ ; sẽ đưa ; sẽ được ; sẽ để ; sỉ ; số ; sống của ; sống ; sốt ; sở hữu ; sở ; sử ; sửa nó ; sửa ; sự cần ; sự ; t pha ; t vô ; ta bắt ; ta cho ; ta còn ; ta có ; ta cũng ; ta cần ; ta há ; ta làm ; ta nên ; ta phải ; ta sẽ ; ta yêu ; ta ; ta đang ; ta đã có được ; ta đã ; ta đưa ; ta đều ; tai ; tao ; tay ; thanh ; thay ; thay đổi ; theo sát ; theo ; thiết ; thiệt tình ; thoả ; thu ; thu được ; thua ; thuê ; thæm m ; thæm ; thê ; thêm ; thì biết ; thì có ; thì có được ; thì cũng ; thì cần ; thì hãy ; thì mới có ; thì phải ; thì ta ; thì thật ; thì từng thử qua ; thì ; thích ; thôi ; thúc ; thưa ; thương ; thường ; thưởng thức ; thưởng ; thượng ; thảo ; thấy có ; thấy rồi ; thấy ; thấy được ; thật ; thật ưh ; thắng ; thế có ; thế nên ; thế ; thể còn ; thể có ; thể hiện ; thể mượn ; thể ; thứ đã ; thứ đã đi ; thức ; thừa ; thử ; thực ; tin ; tiêu ; tiến ; tiếp ; tony ; tr ; tra ; tra ́ ; trong ; truy ; tráng ; trí ; trò ; trôi ; trăn ; trước mình ; trước ; trước đó chúng ; trước đó ; trả ; trải ; trồng ; trữ ; tài ; tác ; tëng ; tìm thấy ; tìm ; tìm được ; tình ; tích ; tính rồi ; tính ; tóm ; tóm được ; tôi bị ; tôi co ; tôi có ; tôi không ; tôi làm ; tôi muô ; tôi muốn ; tôi nên ; tôi phải ; tôi sẽ có ; tôi sẽ làm ; tôi sẽ lấy của ; tôi sẽ lấy ; tôi sẽ ; tôi vừa ; tôi ; tôi đã ; tôi được ; tôn ; tùy ; tăng ; tưởng ; tại ; tạo ; tận ; tập ; tắt ; tặng ; tỉ ; tỏ ; tổ ; tới nay ; tới ; tờ ; từ ; từng có ; từng gặp ; từng làm ; từng ; từng đến ; tự ; uô ; uô ́ ng ; uô ́ ; uống ; vui ; và alex ; và mang ; và vẫn ; và ; vài ; vào ; vâ ; vô ; vư ; vượt ; vấn ; vẫn chưa ; vẫn còn ; vẫn có ; vẫn giữ ; vẫn làm ; vẫn thấy ; vẫn ; vậy có ; vậy ; vậy đã ; vị ; vị đã ; vị được ; vịt ; vọng ; với anh ; với ; vứa ; vừa có ; vừa phải ; vừa ; vừa được ; xanh ; xem ; xin chu ; xin hãy ; xin lại ; xin mời ; xin ; xin được ; xuất hiện ; xuất ; xuống ; xài ; xác ; xách ; xây ; xót ; xếp cho ; xếp ; y đa ̃ ; yêu ; ¥ ; ° i ; ° ; à ; âu ; ã ; çã ; êm ; ít ; ông ra ; ông ; ông đã ; ý ; ăn ; ăn ý ; ăn được ; ăn đủ ; ăn ở có ; đa ; đa ́ ; đa ̃ co ; đa ̃ co ́ ; đa ̃ pha ́ i ; đa ̃ pha ́ ; đa ̃ ; đang bao ; đang bắt ; đang bị ; đang chịu ; đang co ; đang có ; đang cầm ; đang giử ; đang giữ ; đang gặp phải ; đang gặp ; đang làm ; đang mang ; đang mơ ; đang mắc phải ; đang mắc ; đang nắm ; đang pha ; đang phải ; đang sống ; đang sở hữu ; đang ; đang ăn ; đang đi ; đang đưa ; đang ở ; đau ; đem ; đeo ; đi cắt ; đi của ; đi kiểm ; đi uống ; đi và mang ; đi ; điên ; điều ; đu ; đu ́ ; đành ; đáng nhận ; đáng ; đánh ; đâu có ; đâu ; đây giữ ; đây ; đây đã có ; đây đã ; đây để ; đã bao giờ ; đã bao ; đã biết ; đã bắt ; đã bắt được ; đã bị ; đã chiếm ; đã cho thấy ; đã cho ; đã chỉ ; đã co ; đã có làm ; đã có lại ; đã có một ; đã có những ; đã có trong ; đã có ; đã có được ; đã dùng ; đã giúp ; đã giữ ; đã gặp ; đã học ; đã hỏi ; đã không ; đã làm cho ; đã làm chúng ; đã làm ; đã làm được ; đã lấy ; đã mang lại ; đã mang ; đã như ; đã nhận ; đã nhận được ; đã nắm ; đã nắm được ; đã phải ; đã phải đi ; đã quên ; đã thường ; đã thấy ; đã thể ; đã trả ; đã tỉnh ; đã từng ; đã ; đã ăn ; đã đang ; đã đi ; đã được ; đã đặt ; đã đến ; đã để ; đã ở ; đãi ; đãng ; đãy lời ; đê ; đê ́ ; đê ̉ cho ; đó có ; đó sẽ ; đó ; đó đã có ; đó đã ; đó đều có ; đón ; đóng ; đúng ; đưa ra ; đưa ; được có ; được cũng có ; được không ; được lâu ; được lấy ; được mà ; được mọi ; được mời ; được ngủ ; được nhận ; được quấy ; được ; được đặt ; đả ; đấy ; đập ; đặt chân ; đặt ra ; đặt ; đẻ ; đếm ; đến thế ; đến ; đề ; đều có thể ; đều có ; đều gặp ; đều hứa ; đều nên ; đều ; đều đã ; để cho ; để có ; để làm ; để lại ; để trả ; để ; định làm ; định ; đối ; đồng hồ ; đồng ; đội ; động ; đủ sao ; đủ ; ư ; ưh ; ước ; ̀ biết ; ̀ co ; ̀ co ́ ; ̀ câ ; ̀ câ ̣ ; ̀ i co ; ̀ i co ́ ; ̀ i pha ; ̀ m ; ̀ mang ; ̀ n câ ; ̀ n câ ̣ ; ̀ ng mơ ; ̀ ng mơ ́ i ; ̀ ng mơ ́ ; ̀ ng đa ̃ ; ̀ nh pha ; ̀ nh đa ; ̀ y đa ̃ ; ̀ ; ̀ ăn ; ̀ đê ̉ cho ; ́ c ; ́ c đa ̃ ; ́ co ; ́ co ́ ; ́ i co ; ́ i co ́ ; ́ không ; ́ muô ; ́ ng không ; ́ ng ta ; ́ ng tôi ; ́ ng ; ́ ng đa ; ́ pha ; ́ pha ̣ ; ́ t pha ; ́ y ; ́ ; ́ đa ; ́ đa ̃ ; ̃ bi ; ̃ cho ; ̃ chu ́ ng ta ; ̃ co ; ̃ co ́ ; ̃ không ; ̃ mơ ; ̃ mơ ̀ ; ̃ ; ̃ ăn ; ̃ đa ; ̃ đa ́ ; ̃ đa ̃ ; ̉ cho ; ̉ co ; ̉ co ̀ n ; ̉ co ́ ; ̉ i co ; ̉ i co ́ ; ̉ ; ̉ đa ; ̣ co ; ̣ co ́ ; ̣ n bi ; ̣ n bi ̣ ; ̣ n co ; ̣ n co ́ ; ̣ n ; ̣ n đang ; ̣ ng ; ̣ se ; ̣ ; ̣ đa ; ̣ đa ̃ co ; ̣ đa ̃ co ́ ; ̣ đa ̃ ; ̣ đang ; ̣ đang đưa ; ạ ; ấy có ; ấy luôn nói ; ấy mắc ; ấy sẽ ; ấy đã ; ở ; ở đây giữ ;

May be synonymous with:
English English
have; rich person; wealthy person
a person who possesses great material wealth
have; have got; hold
have or possess, either in a concrete or an abstract sense
have; feature
have as a feature
have; experience; get; receive
go through (mental or physical states or experiences)
have; own; possess
have ownership or possession of
have; get; let
cause to move; cause to be in a certain position or condition
have; consume; ingest; take; take in
serve oneself to, or consume regularly
have; give; hold; make; throw
organize or be responsible for
have; experience
undergo
have; cause; get; induce; make; stimulate
cause to do; cause to act in a specified manner
have; accept; take
receive willingly something given or offered
have; receive
get something; come into possession of
have; get; suffer; sustain
undergo (as of injuries and illnesses)
have; get; make
achieve a point or goal
have; bear; birth; deliver; give birth
cause to be born
have; take
have sex with; archaic use

May related with:
English Vietnamese
havings
* danh từ số nhiều
- của cải, tài sản
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: