English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yeasts

Probably related with:
English Vietnamese
yeasts
men ;
yeasts
men ;

May related with:
English Vietnamese
yeast
* danh từ
- men, men rượu, men bia
- bọt (rượu lên men, sóng...)
yeast
bào nấm ; của men ; dạng men ; men ; nấm men ; nấm ; tế bào nấ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: