English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: writers

Probably related with:
English Vietnamese
writers
biên tập viên ; các nhà văn thường ; các nhà văn ; các tác giả ; người viết văn ; người viết ; nhà viết văn ; nhà văn ; những người viết ; những nhà văn ; tác giả ; viết văn ; viết ; văn ;
writers
biên tập viên ; các nhà văn thường ; các nhà văn ; các tác giả ; người viết văn ; người viết ; nhà viết văn ; nhà văn ; những người viết ; những nhà văn ; tác giả ; viết văn ; viết ; văn ;

May related with:
English Vietnamese
copy-writer
* danh từ
- người viết bài quảng cáo
ghost-writer
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giúp việc cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn
law-writer
* danh từ
- người viết về những vấn đề luật pháp
leader-writer
* danh từ
- người viết xã luận
letter-writer
* danh từ
- nhà văn chuyên viết thể thư
- người viết thư thuê
- sách dạy viết thư
sign-writer
-writer)
/'sain,raitə/
* danh từ
- người kẻ biển hàng, người vẽ biển quảng cáo
sky-writer
* danh từ
- máy bay quảng cáo
space-writer
* danh từ
- người viết bài (cho báo) tính dòng lấy tiền
script-writer
* danh từ
- người viết kịch bản (phim, kịch )
sports writer
* danh từ
- người viết về đề tài thể thao (nhất là nhà báo)
story-writer
* danh từ
- tác giả tiểu thuyết; tiểu thuyết gia
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: