English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: thugs

Probably related with:
English Vietnamese
thugs
bọn chúng ; bọn côn đồ ; bọn lưu manh ; bọn man di mà ; côn đồ mất ; côn đồ ; du côn ở ; giang hồ ; kẻ lười đảo ; lũ côn đồ ; những kẻ côn đồ ; những kẻ sát nhân ; những kẻ ức hiếp dân lành ; những tên tội phạm ; tên côn đồ ;
thugs
bọn chúng ; bọn côn đồ ; bọn lưu manh ; bọn man di mà ; côn đồ mất ; côn đồ ; du côn ở ; giang hồ ; kẻ lười đảo ; lũ côn đồ ; những kẻ côn đồ ; những kẻ sát nhân ; những tên tội phạm ; tên côn đồ ;

May related with:
English Vietnamese
thug
* danh từ
- (sử học) kẻ sát nhân (thuộc một giáo phái ở Ân-độ, giết người ngoài để cúng thần)
- kẻ cướp; côn đồ, du côn, ác ôn
thug
biff ; côn đồ ; du côn ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: