English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: teachers

Probably related with:
English Vietnamese
teachers
chương nhà giáo ; các cô giáo ; các giáo sư ; các giáo viên thường ; các giáo viên ; các thầy cô ; các thầy giáo ; cô giáo ; gia ́ o viên ; giáo sư ; giáo viên dạy ; giáo viên trong ; giáo viên ; giáo viên đã ; giáo ; gì thầy cô ; hiến chương nhà giáo ; mà các giáo viên ; mấy thầy giáo sư ; người giáo viên ; người thầy ; người đứng lớp ; nhà giáo ; nhóm ; những giáo viên làm ; những giáo viên ; những người giáo viên ; những người thầy ; những thầy cô giáo ; những vị sư phụ có ; những vị sư phụ ; sư phụ ; thầy cô giáo ; thầy cô mà ; thầy cô sẽ ; thầy cô ; thầy giáo của ; thầy giáo ; thầy ; từ giáo viên ; viên ; vị sư phụ ;
teachers
chương nhà giáo ; các cô giáo ; các giáo sư ; các giáo viên thường ; các giáo viên ; các thầy cô ; các thầy giáo ; cô giáo ; gia ́ o viên ; giáo sư ; giáo viên dạy ; giáo viên trong ; giáo viên ; giáo viên đã ; giáo ; gì thầy cô ; hiến chương nhà giáo ; khôn ; mà các giáo viên ; mấy thầy giáo sư ; người giáo viên ; người thầy ; người đứng lớp ; nhà giáo ; nhóm ; những giáo viên làm ; những giáo viên ; những người giáo viên ; những người thầy ; những thầy cô giáo ; những vị sư phụ có ; những vị sư phụ ; o viên ; o ; sư phụ ; thầy cô giáo ; thầy cô mà ; thầy cô sẽ ; thầy cô ; thầy giáo của ; thầy giáo ; thầy ; từ giáo viên ; viên ; vị sư phụ ; ́ o ;

May related with:
English Vietnamese
grade teacher
* danh từ
- giáo viên phổ thông
school-teacher
* danh từ
- thầy giáo, cô giáo (chủ yếu cấp I)
parent-teacher association
* danh từ
- PTA (hội nhà giáo và phụ huynh học sinh)
pupil-teacher
* danh từ
- thầy giáo dạy kèm trong khi vẫn đi học
supply teacher
* danh từ
- thầy dạy thay
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: