English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: skeletons

Probably related with:
English Vietnamese
skeletons
bộ xương ; khung xương ; lũ xương xấu ; một bộ xương người ; xương người ;
skeletons
bộ xương ; khung xương ; lũ xương xấu ; một bộ xương người ; xương người ;

May related with:
English Vietnamese
skeleton crew
* danh từ
- cán bộ khung của đội thuỷ thủ
skeleton key
* danh từ
- chìa khoá vạn năng
skeleton regiment
* danh từ
- cán bộ khung của trung đoàn
skeletonize
* ngoại động từ
- làm trơ xương ra, làm trơ bộ khung, làm trơ bộ gọng ra
- nêu ra những nét chính, nêu cái sườn (bài, kế hoạc)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giảm bớt, tinh giảm (biên chế của một cơ quan...)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: