English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shewing

Probably related with:
English Vietnamese
shewing
giơ ; hằng tỏ ;
shewing
giơ ; hằng tỏ ;

May related with:
English Vietnamese
shew
* danh từ
- sự bày tỏ
=to vote by show of hands+ biểu quyết bằng giơ tay
- sự trưng bày; cuộc triển lãm
- sự phô trương, sự khoe khoang
=a fine show of blossom+ cảnh muôn hoa khoe sắc
- (thông tục) cuộc biểu diễn
=a film show+ một buổi chiếu phim
- bề ngoài, hình thức, sự giả đò, sự giả bộ
=to do something for show+ làm việc gì để lấy hình thức
=to be fond of show+ chuộng hình thức
=his sympathy is mere show+ vẻ thiện cảm của anh ta chỉ là giả đồ
- (từ lóng) cơ hội, dịp
=to have no show at all+ không gặp dịp
- (y học) nước đầu ối
- (từ lóng) việc, công việc kinh doanh, việc làm ăn
=to run (boss) the show+ điều khiển mọi việc
- (quân sự), (từ lóng) trận đánh, chiến dịch
!to give away the show x give good show!
- khá lắm!, hay lắm!
* ngoại động từ showed; showed, shown
- cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra
=an aperture shows the inside+ một khe hở cho ta thấy phía bên trong
=to show trained tress+ trưng bày cây cảnh
=to show neither joy nor anger+ không tỏ ra vui mà cũng không tỏ ra giận
=to favour to somebody+ tỏ sự chiếu cố đối với ai
- tỏ ra, tỏ rõ
=to show intelligence+ tỏ ra thông minh
=to show the authenticity of the tale+ tỏ rõ câu chuyện là có thật
- chỉ, bảo, dạy
=to show someone the way+ chỉ đường cho ai
=to show someone how to read+ dạy ai đọc
- dẫn, dắt
=to show someone round the house+ dẫn ai đi quanh nhà
=to show someone to his room+ dẫn ai về phòng
* nội động từ
- hiện ra, xuất hiện, trông rõ, ra trước công chúng, (thông tục) ló mặt, lòi ra
=buds are just showing+ nụ hoa đang nhú ra
=he never shows [up] at big meetings+ hắn không bao giờ ló mặt ra ở các cuộc họp lớn
=your shirt's tails are showing+ đuôi áo sơ mi anh lòi ra
!to show in
- đưa vào, dẫn vào
!to whow off
- khoe khoang, phô trương (của cải, tài năng)
!to show out
- đưa ra, dẫn ra
!to show up
- để lộ ra, lộ mặt nạ (ai)
- (thông tục) xuất hiện, ló mặt ra, xuất đầu lộ diện; có mặt
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vượt xa, hơn nhiều
!to show a clean pair of heels
- (xem) heel
!to show the cloven hoof
- (xem) hoof
!to show one's colours
- để lộ bản chất của mình; để lộ đảng phái của mình
!to show fight
- (xem) fight
!to show one's hands
- để lộ ý đồ của mình
!to show a leg
- (xem) leg
!to show the white feather
- (xem) feather
shew
biết ; cho ; chỉ cho ; chỉ ra ; dạy cho ; dạy ; giải nghĩa cho ; hãy cho ; hãy chỉ cho ; hãy làm ; hãy tỏ cho ; hãy tỏ ra ; hãy tỏ ; hãy ; làm cho ; làm ; lấy ; mách với ; mách ; nói ; nơi ; ra cho ; ra tỏ ; ra ; rao cho các ngươi ; rao giảng ; rao truyền ; sẽ dạy ; sự ; ta sẽ dạy ; thuật lại ; thuật ; thấy ; truyền ; tỏ bày cho các ; tỏ cho biết ; tỏ cho ; tỏ lời đó cho ; tỏ ra ; tỏ ; từng dùng ; xin thuật ; ở ra ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: