English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shells

Probably related with:
English Vietnamese
shells
con sò ; indy ; lớp vỏ ; những vỏ ; sò ; súng đạn ; viên ; viên đạn của ; viên đạn ; vỏ bọc ; vỏ sò ; vỏ trong ; vỏ ; vỏ ốc ; đa ̣ ; đạn của ; đạn ; ̀ n đa ̣ n chư ; ̣ ;
shells
con sò ; indy ; lớp vỏ ; những vỏ ; sò ; súng đạn ; viên ; viên đạn của ; viên đạn ; vỏ bọc ; vỏ sò ; vỏ trong ; vỏ ; vỏ ốc ; đạn của ; đạn ;

May related with:
English Vietnamese
bomb-shell
* danh từ
- tạc đạn
- (nghĩa bóng), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân vật bỗng nhiên nổi tiếng làm xôn xao dư luận; vấn đề đột xuất làm xôn xao dư luận; quả bom ((nghĩa bóng))
egg-shell
* danh từ
- vỏ trứng
!to walk (tread) upon egg-shells
- hành động một cách thận trọng dè dặt
* tính từ
- mỏng mảnh như vỏ trứng
=egg-shell china+ đồ sứ vỏ trứng, đồ sứ mỏng manh
- màu vỏ trứng
gas-shell
* danh từ
- đạn hơi ngạt
mortar-shell
* danh từ
- đạn súng cối
pearl-shell
* danh từ
- vỏ ốc xà cừ; xà cừ
porcellain-shell
* danh từ
- (động vật học) ốc tiền
sea shell
* danh từ
- vỏ sò, vỏ hến, vỏ hàu
shell bean
* danh từ
- đậu ăn hột (chỉ ăn hột, không ăn vỏ ngoài)
shell game
* danh từ
- trò cua cá, trò bài tây
shell-bark
-bark)
/'ʃelbɑ:k/
* danh từ
- (thực vật học) cây hồ đào trắng
- gỗ hồ đào trắng
- quả hồ đào trắng
shell-fire
* danh từ
- sự nã trái phá
shell-heap
-mound)
/shell-mound/
* danh từ
- đống vỏ sò (thời tiền sử)
shell-jacket
* danh từ
- áo bluzông (của sĩ quan)
shell-lime
* danh từ
- vôi vỏ sò (tôi từ vỏ sò hến)
shell-mound
-mound)
/shell-mound/
* danh từ
- đống vỏ sò (thời tiền sử)
shell-proof
* tính từ
- chống được đạn đại bác, chống được trái phá; trái phá bắn không thủng
shell-shock
* danh từ
- sự bị sốc vì tiếng đại bác
shell-shocked
* tính từ
- bị sốc vì tiếng súng đại bác
- bị suy nhược thần kinh vì chiến đấu
shell-struck
* tính từ
- trúng đạn pháo
shell-work
* danh từ
- sự trang trí bằng vỏ sò
shelled
* tính từ
- có vỏ, có mai, có mu
- có nhiều vỏ sò
- đã bóc vỏ, đã lột vỏ (đậu)
shelling
* danh từ
- sự bắn pháo, sự nã pháo
star shell
* danh từ
- đạn pháo sáng
tortoise-shell
* danh từ+ (turtle-shell)
/'tə:tlʃel/
- mai rùa
- đồi mồi
* tính từ
- làm bằng đồi mồi; như đồi mồi
=a tortoise-shell tray+ khay đồi mồi
=a tortoise-shell cat+ mèo nhị thể đen vàng
turtle-shell
* danh từ+ (turtle-shell)
/'tə:tlʃel/
- mai rùa
- đồi mồi
* tính từ
- làm bằng đồi mồi; như đồi mồi
=a tortoise-shell tray+ khay đồi mồi
=a tortoise-shell cat+ mèo nhị thể đen vàng
electron shell
- (Tech) tầng ngoài/vỏ điện tử
cockle-shell
* danh từ
- một nửa vỏ sò
- chiếc thuyền nhẹ
oyster-shell
* danh từ
- vỏ sò
razor-shell
* danh từ
- xem razor-clam
shell-pink
* danh từ
- màu hồng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: