English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: icebergs

Probably related with:
English Vietnamese
icebergs
các núi băng ; các tảng băng ; những tảng băng trôi ; tảng băng trôi ; tảng băng ;
icebergs
các núi băng ; các tảng băng ; những tảng băng trôi ; tảng băng trôi ; tảng băng ;

May related with:
English Vietnamese
iceberg
* danh từ
- núi băng trôi
iceberg
băng trôi ; băng ; băng ấy ; có băng trôi ; khởi ; núi băng trôi có ; núi băng trôi ; tảng băng trôi ; tảng băng ; tảng ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: