English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: S

self-contentmentself-contradictionself-contradictoryself-control
self-controlledself-convictedself-cooledself-correcting
self-creationself-criticalself-criticismself-culture
self-cuttingself-deceitself-deceiverself-deception
self-defeatingself-defenceself-defensiveself-delusion
self-denialself-denyingself-dependenceself-dependent
self-depreciationself-destroyingself-destructionself-determination
self-determinedself-developmentself-devotionself-diagnostic
self-differentiationself-diffusionself-dischargeself-discharger
self-dischargingself-disciplineself-discoveryself-disengaging
self-disparagementself-displayself-dispraiseself-distrust
self-doubtself-doubtingself-driveself-dual
self-dumpingself-educatedself-educationself-effacement
self-effacingself-employedself-employmentself-esteem
self-evidentself-examinationself-excitationself-excite
self-excitedself-excitingself-executingself-existent
self-explainingself-explanatoryself-expressionself-expressive
self-facedself-feedself-feederself-feeding
self-fertileself-fertilityself-fertilizationself-fertilizing
self-fierself-financingself-firerself-flattery
self-focusingself-forgetfulnessself-fulfilmentself-generating
self-givingself-glazedself-glorificationself-glorifying
self-governingself-governmentself-gratificationself-guidance
self-guidedself-hardeningself-hatredself-heal
self-helpself-homicideself-humiliationself-identity
self-igniteself-ignitionself-imageself-immolation
self-importanceself-importantself-imposedself-impotent
self-improvementself-inclusiveself-inducedself-inductance
self-inductionself-indulgenceself-indulgentself-infection
self-inflamableself-inflictedself-instructedself-instruction
self-insuranceself-interestself-interestedself-intersecting
self-invariantself-invitedself-involvedself-justification
self-justifierself-justifyself-killerself-knowledge
self-lightingself-liquidatingself-loadingself-locking
self-loveself-lubricatingself-lubricationself-luminous
self-madeself-masteryself-modulationself-mortification
self-motionself-motivatedself-murderself-murderer
self-observationself-oilingself-opinionself-opinionated
self-opinionedself-optimizingself-organizingself-orientating
self-orthogonalself-oscillatingself-oscillationself-oscillator

Prev1234567891011121314151617181920Next21-40

English Word Index:
SA . SB . SC . SD . SE . SF . SG . SH . SI . SJ . SK . SL . SM . SN . SO . SP . SQ . SR . SS . ST . SU . SV . SW . SX . SY . SZ .

Vietnamese Word Index:
SA . SB . SC . SD . SE . SF . SG . SH . SI . SJ . SK . SL . SM . SN . SO . SP . SQ . SR . SS . ST . SU . SV . SW . SX . SY . SZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: