English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đổi hướng

Probably related with:
Vietnamese English
đổi hướng
a turn ; all the way ; change its direction ; change of course ; change your ; changed course ; changing direction ; divert ; redirect the ; stop ; to redirect ; turn ; turned ; turns ;
đổi hướng
a turn ; all the way ; change its direction ; change of course ; change your ; changed course ; changing direction ; divert ; redirect the ; stop ; to redirect ; turn ; turned ; turns ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: