English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ái mộ

Best translation match:
Vietnamese English
ái mộ
* verb
-To attach; to feel attach to
=lòng ái mộ+attachment; passion

Probably related with:
Vietnamese English
ái mộ
a big fan ; admire ; love ; caesarean who ; man openeth ; one open ; playing ; who hath opened ;
ái mộ
a big fan ; admire ; caesarean who ; love ; man openeth ; one open ; playing ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: