English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bạc lá

Probably related with:
Vietnamese English
bạc lá
north in ; north is ; north were ; are you ; is that i ; me is the ; me that ; you mean ; you were ; you ; the silver is ; the silver ;
bạc lá
are you ; me is the ; me that ; north in ; north is ; north were ; the silver is ; the silver ; you mean ; you were ; you ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: