English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bạc hà

Best translation match:
Vietnamese English
bạc hà
* noun
- Mint, peppermint
=dầu bạc hà+peppermint oil
=kẹo bạc hà+peppermint (sweets)

Probably related with:
Vietnamese English
bạc hà
mentos ; menthe ; mint ; of mint ; peppermint ; plums ;
bạc hà
menthe ; mentos ; mint ; of mint ; peppermint ; plums ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: