English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: van vát

Best translation match:
Vietnamese English
van vát
* noun
- all things, living beings

Probably related with:
Vietnamese English
van vát
every other living thing ; of all things ; things ; universe ; worlds ;
van vát
every other living thing ; of all things ; things ; universe ; worlds ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: