English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: si tình

Best translation match:
Vietnamese English
si tình
* verb
- to be madly in love with someone
=chàng thủy thủ viễn dương ấy si tình một cô tiếp viên hàng không+that seafarer is madly in love with an air hostess
=kẻ si tình+a love-bird
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: