English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rên rỉ

Best translation match:
Vietnamese English
rên rỉ
- Groan
=Đau bụng rên rỉ cả đêm+To groan all night because of a belly-ache

Probably related with:
Vietnamese English
rên rỉ
wailing ; moans ; give us ; groan ; groans ; keep ; moan ; moaning ; whimpering ; whine ; whining ; yammering ;
rên rỉ
give us ; groan ; groans ; keep ; moan ; moaning ; moans ; wailing ; whimpering ; whine ; whining ; yammering ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: