English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mặc dù

Best translation match:
Vietnamese English
mặc dù
- though, although

Probably related with:
Vietnamese English
mặc dù
albeit through ; albeit to ; albeit ; also ; although all ; although clearly ; although even ; although i know ; although i ; although in ; although it was ; although it ; although often ; although that might ; although that ; although the ; although there ; although they ; although those ; although we ; although ; and although ; and despite their ; and despite ; and even though ; and nevertheless that ; and that even though ; and there ; and though ; and while ; and yet there ; as though ; because even ; but even though ; but ; despite all ; despite being ; despite taking ; despite the fact that they ; despite the ; despite their ; despite ; even as it ; even as ; even if i ; even if ; even though i ; even though it may ; even though it ; even though there ; even though they ; even though we ; even though ; even when ; even ; however ; in spite of ; in spite ; it ; much as ; nevertheless ; no matter ; not that ; so ; still be ; still ; that although ; that despite ; that ; though a ; though he ; though i ; though it ; though often ; though they ; though ; we ; whereas ; while i ; while the ; while there ; while ; yet despite ; yet ;
mặc dù
albeit through ; albeit to ; albeit ; also ; although all ; although clearly ; although even ; although i know ; although i ; although in ; although it was ; although it ; although often ; although that might ; although that ; although the ; although there ; although they ; although those ; although we ; although ; and although ; and despite their ; and despite ; and even though ; and nevertheless that ; and that even though ; and there ; and though ; and while ; and yet there ; as though ; because even ; but even though ; but ; despite all ; despite being ; despite taking ; despite the fact that they ; despite the ; despite their ; despite ; even as it ; even as ; even if i ; even if ; even though i ; even though it may ; even though it ; even though there ; even though they ; even though we ; even though ; even when ; even ; however ; in spite of ; in spite ; it ; lieth ; much as ; much ; nevertheless ; no matter ; so ; sort ; still be ; still ; that although ; that despite ; that ; though a ; though he ; though i ; though it ; though often ; though they ; though ; we ; whereas ; while i ; while the ; while there ; while ; who had all but ; yet despite ; yet ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: