English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lách

Best translation match:
Vietnamese English
lách
* noun
- spleen
* verb
- to dodge; to swerve; to worm
=lách qua đám đông+to worn one's way through a crowd

Probably related with:
Vietnamese English
lách
duck ; evade ; goes ; move ; salad ; spins ; spleen ; channel ; creek ; ravine ;
lách
channel ; creek ; duck ; evade ; goes ; move ; ravine ; salad ; spins ; spleen ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: