English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hoả táng

Best translation match:
Vietnamese English
hoả táng
* verb
-to cremate
=sự hỏa táng+cremation
=lò hỏa táng+cremetorium; crematory

Probably related with:
Vietnamese English
hoả táng
cremate ; cremated ; incinerate ; flower for ; some flowers for ; a burial ; a cremation ; choose cremation ; incinerated ; incineration ; lncineration ;
hoả táng
a burial ; a cremation ; choose cremation ; cremate ; cremated ; flower for ; incinerate ; incinerated ; incineration ; lncineration ; some flowers for ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: