English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: am hiểu

Best translation match:
Vietnamese English
am hiểu
* verb
- To realize; to know inside out; to have a good command of ; to know like the back of one's hand; to have a thorough knowledge of; to be expert in (at,on) ; to be well-informed about, to be familiar with
=am hiểu cặn kẽ một định lý hình học+to know a geometrical theorem inside out
=giới am hiểu+well-informed (knowledgeable, expert) circles
=am hiểu thị trường lao động thế giới+to be well-informed about the world-wide labour market
=chúng tôi chỉ chọn người nào am hiểu lịch sử Việt Nam mà thôi+we only choose someone expert in Vietnamese history
=ông ta am hiểu thủ tục hành chính như lòng bàn tay+he knows the administrative procedures like the back of his hand

Probably related with:
Vietnamese English
am hiểu
a good judge ; an excellent judge ; good judge ; insightful ; judge ; knowledgeable ; plugged ; who understand ; who understands ; a code ; code ; communicate ; cue ; date ; the code ; the signal ;
am hiểu
a code ; a good judge ; an excellent judge ; code ; communicate ; cue ; date ; good judge ; informed ; insightful ; judge ; knowledgeable ; little uninformed ; plugged ; the code ; the signal ; who understand ; who understands ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: