English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: BA

bấm taybẩm tínhbặm trợnbám trụ
băm vằmbăm viênbám víubấm điện
bấm độnbanbản âmban ân
bán ảnhbàn bạcbần báchbản báo
bằn bặtbạn bầyban bệbắn bia
bán bình nguyênbấn bíuban bốbận bộn
bắn bổngbán buônbàn cãiBản Cầm
bàn cánbận cẳngban cấpbàn cát
bán cầubán cầu nãobán chácbàn chải
bàn chặmbàn chânbản chấtbán chạy
ban chỉ huybạn chiến đấuban chiềubản chính
bán chính thứcbán chịubàn chôngbản chức
bàn cờbần cố nôngban côngbán công khai
bàn cứban cuabần cùngbần cùng hóa
bàn cuốcbán dâmbán dẫnbàn dân thiên hạ
bán danhbàn daobản doanhbàn gảy
bàn ghếBản Giàban giám hiệuban giám đốc
bàn giaobàn gìặtbàn giấybản gốc
bán hạbần hànbán hàngban hành
bán hầubản hiệuBản Hồbán hoa
bàn hoànbạn họcbắn hơiBán Hon
bản hữubần huyếtbản inbản in thử
bản kêbản kẽmbán kếtbản khắc
bán khaiban khenbần khổbán khoán
Bản Khoangbán khuyênbán kínhbán kính sát thương
bàn làbản laiBản Lầmbàn láng
ban laoBản Lầubản lềban leo
Bản Liềnbản lĩnhbán lỗbấn loạn
ban longbạn lữbạn lứabàn luận
bàn lùibản lưubán mạban mai
bán mạngbàn mảnhbản mặtbản mẫu
bàn máyBản Mếbản mệnhbán mình
bàn mổBản Mùbản năngbàn nạo
ban nãybản ngãban ngàyban ngày ban mặt
bạn nghịchBản NgòBản Ngoạibản ngữ
bán nguyên âmbán nguyệtbán nguyệt sanbản nhạc
bản nhápban nhậtbán niênbắn nợ
bán nonbần nôngbần nữbán nước
ban ơnbắn phábán phá giábản phác thảo
ban phátbàn phímbán phong kiếnbán phụ âm

Prev12345678Next

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: