English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: PS

psalmpsalm-bookpsalmistpsalmodic
psalmodistpsalmodizepsalmodypsalms
psalterpsalteriespsalteriumpsaltery
psammonpsammonapsammophilouspsammophyte
psammoserepscpsellismpsellismus
psephitepsephologicalpsephologistpsephology
pseudpseud-pseudaxispseudepigrapha
pseudepigraphypseudepisematicpseudopseudo-
pseudo-catenarypseudo-christianitypseudo-cirelepseudo-classis
pseudo-complementpseudo-convergentpseudo-cycloidpseudo-metric
pseudo-metrisablepseudo-normalpseudo-orderpseudo-sentence
pseudo-spherepseudo-tractrixpseudoallelepseudoallelic
pseudoallelismpseudoalveolarpseudoamitosispseudoanalytic
pseudoangiocarpicpseudoaposematicpseudoaquaticpseudoaxile
pseudobasidumpseudobivalentpseudobrachiumpseudobranch
pseudobulbouspseudobuldpseudocapsulepseudocardia
pseudocarppseudocarpouspseudocellularpseudocellus
pseudochrysalispseudocoelpseudocoelomatepseudocolumella
pseudocomplexpseudoconchpseudoconepseudoconformal
pseudoconidiumpseudoconjugationpseudocycloidalpseudocyesis
pseudocystpseudodermpseudodominancepseudodonorm
pseudodontpseudoepiphytepseudogamicpseudogaster
pseudogastreulapseudographpseudologerpseudomanifold
pseudomembranepseudomitosispseudomixispseudomorph
pseudomorphismpseudomorphouspseudonympseudonymity
pseudonymouspseudonymouslypseudonymousnesspseudoperiodic
pseudopodpseudopregnancypseudoprimepseudorandom
pseudoruminationpseudoscalarpseudospermpseudosphere
pseudosphericalpseudotangentpseudottensorpseudovaluation
pseudovectorpshawpsipsi-function
psilanthropismpsilanthropistpsilanthropypsilosis
psittacinepsittacosispsittacoticpsittacus
psoaspsorapsoriasispsoriatic
psoricpsstpstpsv
psy-warpsychpsych-psychaesthenia
psychaesthenicpsychanalysispsychepsyched
psychedelicpsychedelicallypsychespsychiatric
psychiatricalpsychiatricallypsychiatristpsychiatrists
psychiatrypsychicpsychicalpsychically
psychicismpsychicspsychopsycho-analisis

Prev12Next

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: