English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: PH

phaphacellaphaenogamphaenogamic
phaetonphag-phagephage-typing
phagedaanephagedanephagedeanaphagedena
phago-phagocytephagocyticphagocytise
phagocytizephagocytosephagocytosisphagosome
phalangephalangealphalangerphalanges
phalansterephalansterianphalansterianismphalanstery
phalanxphalanxesphalaropephalli
phallicphallicallyphallicismphallosome
phallusphallusesphamphaner-
phanero-phanerogamphanerogamicphanerogamous
phanerophytephanstasmalphantasmphantasma
phantasmagoriaphantasmagoricphantasmagoricalphantasmagorically
phantasmalphantasmataphantasmicphantast
phantasticphantasyphantomphantom-like
phantomspharaohpharaohspharaonic
pharezpharisaicpharisaicalpharisaically
pharisaicalnesspharisaismphariseepharistopholi
pharmapharmaceuticalpharmaceuticallypharmaceuticals
pharmaceuticspharmaceutistpharmaciespharmacist
pharmaco-pharmacodynamicpharmacodynamicspharmacognostic
pharmacognosticalpharmacognosypharmacokineticpharmacokinetics
pharmacologicpharmacologicalpharmacologicallypharmacologist
pharmacologypharmacopoeiapharmacopoeialpharmacopoeist
pharmacypharospharyng-pharyngal
pharyngealpharyngespharyngitispharyngo-
pharyngo-branchialpharyngologypharyngoscopepharyngotomy
pharynxpharynxesphasephase-coherent
phasedphasemeterphasersphases
phasicphasingphasmaphasmidae
phdpheasantpheasant-eyedpheasants
phellodermphellodermalphellogenphellogenetic
phelloidphellumphelpsphen-
phenacainphenacetinphenephenetic
phenobarbitonephenoclinephenocontourphenocopy
phenocrystphenocrysticphenodemephenodeviant
phenogamphenogeneticsphenolphenolic
phenologicalphenologicallyphenologistphenology
phenomenaphenomenalphenomenalismphenomenalist
phenomenalisticphenomenalisticallyphenomenalizephenomenally

Prev12345Next

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: