English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: IL

ililamailamasilamb
ilang-ilangilanoileileal
ileitisileocecalileostomyileum
ileusilexiliailiac
iliadilithyiailiumilk
ilkaillill-acquiredill-advised
ill-advisedlyill-affectedill-assortedill-at-ease
ill-behavedill-beingill-bodingill-bred
ill-conditinnedill-conditionedill-conditionednessill-considered
ill-definedill-disposedill-disposednessill-dressed
ill-fatedill-favouredill-favourednessill-feeling
ill-foundedill-gottenill-humouredill-humouredness
ill-judgedill-lookingill-manneredill-manneredly
ill-mannerednessill-naturedill-naturedlyill-naturedness
ill-nourishedill-omenedill-reputedill-sorted
ill-spentill-spokenill-starredill-suited
ill-temperedill-temperedlyill-temperednessill-timed
ill-treatill-treatmentill-usageill-use
ill-willill-wisherillageillalla
illationillativeillativelyillaudable
illegalillegalisationillegaliseillegality
illegalizationillegalizeillegallyillegatity
illegatizationillegibilityillegibleillegibleness
illegiblyillegitimacyillegitimateillegitimately
illegitimatenessillegitimationilliberalilliberalise
illiberalismilliberalityilliberalizeilliberally
illiberalnessillicitillicitlyillicitness
illimitabilityillimitableillimitablenessillimitably
illiniumillinoisilliquidilliquidity
illiteracyilliterateilliteratelyilliterateness
illiteratesillnessillnessesillogical
illogicalityillogicallyillogicalnessills
illumeilluminabilityilluminableilluminance
illuminantilluminateilluminatedilluminati
illuminatingilluminatinglyilluminationilluminative
illuminatorilluminatusillumineilluminist
illuministicilluminometerilluoryillusion
illusionalillusionaryillusionismillusionist
illusionisticillusionisticallyillusionlessillusions
illusiveillusivelyillusivenessillusory

Prev12Next

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: