English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: AS

associationsassociativeassociativelyassociativity
associatorassoilassonanceassonant
assonantalassortassortativeassorted
assorterassortmentasstassuage
assuagementassumableassumablyassume
assumedassumedlyassumerassumes
assumingassuminglyassumptionassumptions
assumptiveassumptivelyassurableassurance
assurancesassureassuredassuredly
assurednessassurerassuresassurgency
assurgentassuringasswagedasswipe
assyrianassyriologicalassyriologyast
astableastaboardastaticastatically
astaticismastatineastelicaster
asteriaasteriatidasteriskasterism
asterismalasternasternalasteroid
asteroidsastheniaasthenicasthenopia
asthmaasthmaticasthmaticallyastigma
astigmaticastigmaticallyastigmatismastir
astomatousastonastoniedastonish
astonishedastonishingastonishinglyastonishment
astoundastoundedastoundingastoundingly
astraddleastragalastragalarastragalus
astrakhanastralastrallyastray
astrictastrictionastrictiveastride
astringeastringencyastringentastringently
astrobiologicalastrobiologistastrobiologyastroblast
astrobotanyastrocentreastrochemistryastroclereid
astrodomeastrogeologistastrogeologyastroid
astrolabeastrologerastrologersastrologic
astrologicalastrologicallyastrologyastrometeorology
astrometerastrometricastrometryastronaut
astronauticastronauticalastronauticallyastronautics
astronautsastronomerastronomersastronomic
astronomicalastronomicallyastronomyastrophotocamera
astrophotographicastrophotographyastrophysicalastrophysicist
astrophysicistsastrophysicsastropyleastrosphere
astuciousastuteastutelyastuteness
asunderasusaswarmaswoon
asxasyllabicasylumasymetrix

Prev1234Next

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: