English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shift

Best translation match:
English Vietnamese
shift
* danh từ
- sự thay đổi vị trí, sự thay đổi tính tình; sự thăng trầm; sự luân phiên
=shift of crops+ sự luân canh
=the shifts and changes of life+ sự thăng trầm của cuộc sống
- ca, kíp
=to work in shift+ làm theo ca
- mưu mẹo, phương kế
- lời thoái thác, lời quanh co, lời nước đôi
- (địa lý,địa chất) sự trượt nghiêng; tầng trượt nghiêng
- (ngôn ngữ học) sự thay đổi cách phát âm
- (âm nhạc) sự thay đổi vị trí bàn tay (trên phím đàn pianô)
- (thể dục,thể thao) sự di chuyển vị trí (của hàng hậu vệ bóng đá)
- (từ cổ,nghĩa cổ) sự thay quần áo
- (từ cổ,nghĩa cổ) áo sơ mi nữ
!to be at one's last shift
- cùng đường
!to live on shifts
- sống một cách ám muội
!to make [a] shift to
- tìm phương, tính kế, xoay xở (để làm làm gì)
!to make shift without something
- đành xoay xở vậy tuy thiếu cái gì
* động từ
- đổi chỗ, dời chỗ, di chuyển; thay
=to shift one's lodging+ thay đổi chỗ ở
=to shift the scene+ thay cảnh (trên sân khấu)
=wind shifts round to the East+ gió chuyển hướng về phía đông
- ((thường) + off) trút bỏ, trút lên
=to shift off the responsibility+ trút bỏ trách nhiệm; trút trách nhiệm (cho ai)
- dùng mưu mẹo, dùng mưu kế, xoay xở; xoay xở để kiếm sống
- (từ hiếm,nghĩa hiếm) nó quanh co, nói lập lờ, nói nước đôi
- sang (số) (ô tô)
=our new car shifts automatically+ chiếc xe ô tô mới của chúng tôi sang số tự động
- (từ cổ,nghĩa cổ) thay quần áo
!to shift one's ground
- thay đổi ý kiến lập trường (trong cuộc thảo luận)
!to shift for oneself
- tự xoay xở lấy
!to shift and prevaricate
- nói quanh co lẩn tránh

Probably related with:
English Vietnamese
shift
biến chuyển ; biến đổi ; bước chuyển ; bước thay đổi ; ca làm việc ; ca trực ; ca ; chuyển dịch ; chuyển qua ; chuyển ; chuyển đi ; chuyển đổi ; chỉnh ; di chuyển ; dịch chuyển ; dời ; gài số ; khơi ; làm ca ; làm dịch chuyển ; làm theo ca ; làm việc ; làm ; lăn tự do ; mới ; ngốc của chị không ; ngốc của chị ; nư ; nổ ; pamela ; phiên làm việc ; sang ; sửa đổi chiều ; sự chuyển dịch ; sự chuyển đổi ; sự dịch chuyển ; sự thay đổi ; sự xê dịch ; thay ca ; thay đổi vận ; thay đổi ; theo ca ; thúc ; trực ; vào số ; vào ; vận chuyển ; xoay sở ; điều chỉnh ; đè nút shift ; đưa sự ; đưa ; đổi chiều ; đổi ;
shift
biến chuyển ; biến đổi ; bước chuyển ; bước thay đổi ; ca làm việc ; ca trực ; ca ; chuyển dịch ; chuyển qua ; chuyển ; chuyển đi ; chuyển đổi ; chút ; chỉnh ; di chuyển ; dịch chuyển ; dời ; gài số ; khơi ; làm ca ; làm dịch chuyển ; làm theo ca ; làm việc ; làm ; lăn tự do ; nư ; nổ ; pamela ; phiên làm việc ; sang ; sửa đổi chiều ; sự chuyển dịch ; sự chuyển đổi ; sự dịch chuyển ; sự thay đổi ; sự xê dịch ; thay ca ; thay đổi vận ; thay đổi ; theo ca ; thúc ; trực ; vào số ; vận chuyển ; xoay sở ; điều chỉnh ; đè nút shift ; đưa sự ; đưa ; đổi chiều ; đổi ;

May be synonymous with:
English English
shift; displacement
an event in which something is displaced without rotation
shift; transformation; transmutation
a qualitative change
shift; duty period; work shift
the time period during which you are at work
shift; switch; switching
the act of changing one thing or position for another
shift; shifting
the act of moving from one place to another
shift; break; fault; faulting; fracture; geological fault
(geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other
shift; shift key
the key on the typewriter keyboard that shifts from lower-case letters to upper-case letters
shift; chemise; shimmy; slip; teddy
a woman's sleeveless undergarment
shift; chemise; sack
a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist
shift; change over; switch
make a shift in or exchange of
shift; dislodge; reposition
change place or direction
shift; transfer
move around
shift; agitate; budge; stir
move very slightly
shift; careen; tilt; wobble
move sideways or in an unsteady way
shift; lurch; pitch
move abruptly
shift; change; switch
lay aside, abandon, or leave for another

May related with:
English Vietnamese
day-shift
* danh từ
- ca ngày (trong nhà máy)
night-shift
* danh từ
- ca đêm (ở nhà máy)
- áo ngủ (của đàn ông)
swing shift
* danh từ
- (thông tục) ca hai (ở nhà máy)
arithmetic shift
- (Tech) dịch chuyển số học
cyclic shift
- (Tech) dịch chuyển tuần hoàn
end-around carry shift
- (Tech) dịch chuyển tuần hoàn
end-around shift
- (Tech) dịch tuần hoàn
feedback shift register
- (Tech) bộ ghi dịch chuyển hồi tiếp
frequency shift
- (Tech) dịch chuyển tần số
frequency shift keying (fsk)
- (Tech) gõ di tần
demand shift inflation
- (Econ) Lạm phát do dịch chuyển cầu.
+ Một lý thuyết kết hợp các yếu tố của lạm phát cầu kéo với lạm phát chi phí đẩy, cho thấy rằng lạm phát là do thay đổi cơ cấu của tổng cầu.
shift effect hypothesis
- (Econ) Giả thuyết về hiệu ứng dịch chuyển.
+ Lập luận cho rằng chính sách thu nhập có thể ảnh hưởng đến việc dịch chuyển đường Phillips sang bên trái, do đó tạo ra một mức tiền lương thâp hơn và / hoặc làm lạm phát giá đối với những giá trị cho trước của các yếu tố quyết định chúng trước hết là mức thất nghiệp.
shift share analysis
- (Econ) Phân tích các phần gây dịch chuyển.
+ Một kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tăng trưởng kinh tế khu vực trong đó cố gằng tách một phần của sự tăng trưởng khu vực mà có thể giải thích bằng sự pha trộn các ngành trong khu vực (cấu trúc ngành) và phần có thể giải thích theo các anh hưởng khu vực cụ thể.
loan-shift
* danh từ
- từ vay mượn biến đổi nghĩa
shift-key
* danh từ
- phím chữ hoa (phím trên máy đánh chữ đánh được chữ hoa)
shifting
* danh từ
- xem shift
- (địa chất học) cát chảy
sound-shift
* danh từ
- sự thay đổi ngữ âm trong lịch sử ngôn ngữ
split shift
* danh từ
- ca có hai hoặc nhiều kỳ phải trực
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: