English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: baker

Best translation match:
English Vietnamese
baker
* danh từ
- người làm bánh mì
- người bán bánh mì
!baker's dozen
- (xem) dozen
!pull devil!, pull baker!
- nào, cả hai bên cố gắng lên nào

Probably related with:
English Vietnamese
baker
bánh mì ; bánh ; chủ lò bánh ; họ ; người làm bánh ; người nướng bánh ; người ; nhà làm bánh ; nướng bánh ; thợ làm bánh ; đại ;
baker
bánh mì ; bánh ; chủ lò bánh ; họ ; người làm bánh ; người nướng bánh ; người ; nhà làm bánh ; nướng bánh ; thợ làm bánh ; đại ;

May be synonymous with:
English English
baker; bread maker
someone who bakes bread or cake

May related with:
English Vietnamese
baker-legged
* tính từ
- có chân vòng kiềng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: