English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: irishize

Best translation match:
English Vietnamese
irishize
* ngoại động từ
- Ai-len hoá

May related with:
English Vietnamese
irish bull
* danh từ
- tiếng Ai-len
- (the irish bull) dân tộc Ai-len
* danh từ
- câu nói vô tình đâm ra dớ dẩn, câu nói vô tình đâm ra mâu thuẫn
irish stew
* danh từ
- món thịt hầm Ai-len (thịt hầm khoai tây và hành)
irishism
* danh từ
- phóng cách Ai-len
irishize
* ngoại động từ
- Ai-len hoá
irish coffee
* danh từ
- cà phê nóng có pha rượu uytki và có lớp kem nổi bên trên
irish setter
* danh từ
- chó có lông mượt màu nâu đỏ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: