English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: smartphones

Probably related with:
English Vietnamese
smartphones
cho các điện thoại thông minh ; các smartphone ; các điện thoại thông minh ; i thông minh ; những điện thoại thông minh ; thông minh ; xuất các smartphone ; điện thoại thông minh ; điện thoại ;
smartphones
các smartphone ; các điện thoại thông minh ; những điện thoại thông minh ; xuất các smartphone ; điện thoại thông minh ; điện thoại ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: